Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar tüm kitaplar Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar ücretsiz

  • Ev
  • // Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar tüm kitaplar Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar ücretsiz

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar tüm kitaplar Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar ücretsiz tam sürüm

Sosyal Bilgiler Öğretimi

Sosyal Bilgiler Öğretimi Eğitimin genel amacı ?etkili vatandaş? yetiştirmektir. Sosyal Bilgiler dersi ilköğretim programları içinde bu amacı gerçekleştirme görevi ve sorumluluğuna sahiptir. Sınıf öğretmenleri ve sosy...

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Özel Gereksinimli Okul Öncesi Çocukların Öğretiminde Temel Yapı Taşları

Özel Gereksinimli Okul Öncesi Çocukların Öğretiminde Temel Yapı Taşları Bütünleştirmeye yeni başlayan öğretmenler başta olmak üzere her okul öncesi öğretmen için cankurtaran niteliğindeki bu çok satan rehber kitabın ...

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Okul Ve Toplum - John Dewey

Okul Ve Toplum - John Dewey John Dewey 1859–1952 yıları arasında yaşamış olan ünlü Amerikan filozof ve eğitimcidir. 1896 yılında Chicago Üniversitesi’nde kurduğu “Laboratuvar Okulu” ile eğitim dünyasında bir çığır a...

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Okul Öncesi Matematik Eğitimi - Binnur Yıldırım

Okul Öncesi Matematik Eğitimi - Binur Yıldırım Çocukların düşünme şekli genelde yetişkinlerden farklıdır. Geçmişte çocukların sadece duyuları aracılığıyla bilgi elde etikleri düşünülürdü. Piaget, çocukların duyusal ...

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Arifiye Köy Enstitülü Annemle Damla Söyleşiler-Binnur Yeşilyaprak

Arifiye Köy Enstitülü Anemle Damla Söyleşiler-Binur Yeşilyaprak Arifiye Köy Enstitülü Anemle Damla Söyleşiler - Binur Yeşilyaprak " Anadolu'dan bir ÇALIKUŞU öyküsü anem Kadriye Hanım'ın yaşadıkları. Köyünden ilko...

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Konuşma Eğitimi

Konuşma Eğitimi Dilin temeli ve çıkış noktası olan konuşma, eğitimin ve iletişimin en önemli aracıdır. Konuşmanın doğuştan gelen bir yeti olduğunu inkâr etmek mümkün değildir. Zaman içinde gelişen bu anlatım türünü b...

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Yaratıcı Yazma için Yaratıcı Drama - Müjdat Ataman

Yaratıcı Yazma için Yaratıcı Drama - Müjdat Ataman "Ana dil eğitiminin amaçlarından biri de öğrencilerin yazılı anlatım becerilerini etkili bir şekilde kulanmasıdır. Etkili yazılı anlatımdan beklenen, yaratıcı düşün...

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Eğitim Programlarında Güncel Sorular-Stacey B. Ornstein

Eğitim Programlarında Güncel Sorular-Stacey B. Ornstein Eğitim Programlarında Güncel Sorular Eğitim bilimleri alanındaki güncel sorunlar toplumumuzdaki tüm kesimleri ilgilendirmektedir. Gelişmiş ülkelerin eğitsel eği...

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

İş Yaşamında Stres

İş Yaşamında Stres Bu kitap tüm çalışanlarda stres konusunda duyarlılık geliştirmek arabamıza ya da çiçeklerimize baktığımız kadar kendimize de bakmamız gerektiğini hatırlatmak yaşamın kaçınılmaz bir parçası olan str...

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Hikayelerle Sosyal Bilgiler Öğretimi - Selçuk Beşir Demir

Hikayelerle Sosyal Bilgiler Öğretimi - Selçuk Beşir Demir "Bireyin hayataki başarısı bakımından çok önemli yere sahip olan sosyal bilgiler dersi çoğu zaman ezbere dayanan, sıkıcı bir ders olarak nitelendirilmektedir...

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Eğitim Yönetimi Ve Denetiminde Örnek Olaylar-Mehmet Okutan

Eğitim Yönetimi Ve Denetiminde Örnek Olaylar-Mehmet Okutan Eğitim yöneticiliğinin okulu olma özeliği taşıyan “Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi(EYTPE)” programında yürütülen yüksek lisans eğitiminde ...

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Sözden Yazıya Dile Gelen Metin

İnsanoğlunun varoluşundan beri hep var olan ve insanların ayrıcalık belgesi olan dil, gizemli yapısıyla her zaman insanın gündeminde olmuştur. Gerek kuramsal gerekse uygulamalı olsun dilin gizemleri ortaya konmaya ça...

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Günümüz Dünya Sorunları

Günümüz Dünya Sorunları  Tarihinin hiçbir döneminde insanların aşırı hareketleri, dünyayı bu şekilde bunaltmamıştı. Küresel sorunlar sarmalı içinde hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda geleceğe katlanarak ...

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme

İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme "İlk yıl içinde ondan fazla yabancı dile çevrilen Benjamin S. Blomun bu kitabı eğitimde yeni bir çağ açacak niteliktedir. Bu kitap, daha ilkyılını tamamlarken bazı eleştirmenlerce...

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Eğitim Psikolojisi (Gelişim - Öğrenme - Öğretim)

Eğitim Psikolojisi (Gelişim - Öğrenme - Öğretim) Eğitim Psikolojisi kitabı yaşamda sürekli gerçekleştiği ve hepimizi kapsadığı için pek de farkında olmadığımız ve olağan karşıladığımız iki temel MUCİZE yi açıklamayı ...

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Pegem Akademi Yayıncılık İlkokul Ve Ortaokul Fen Etkinlikler - Behiye Akçay

Fen bilimleri eğitiminin temel amaçlarından olan bilimsel okuryazar bireyler yetiştirmek, öğrencilerin merak etikleri ve keşfetmek için çaba gösterdikleri öğrenme ortamlarının geliştirilmesi ile mümkündür. Bu ortamla...

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Erken Çocukluk Döneminde Gelişimi Destekleyen Oyunlar

Erken Çocukluk Döneminde Gelişimi Destekleyen Oyunlar Kitapta, 0-3 ay, 3-6 ay, 6-9 ay, 9-12 ay, 1-2 yaş, 2-3 yaş, 4-5 yaş ve 5-6 yaşlardaki çocukların hareket, zihinsel, dil, sosyal ve duygusal gelişimini desteklemey...

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Türkçe Ders Kitabı Çözümlemeleri

Türkçe Ders Kitabı Çözümlemeleri "Öğretim ortamlarında belirlenmiş olan hedeflere ulaşmak amacıyla birçok öğretim/öğrenim etkinliği gerçekleştirilir. Bu etkinliklerin gerçekleştirilebilmesi için birtakım araç-gereçl...

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Farklılıkları Yönetme

Farklılıkları Yönetme Bilgi ve küreseleşmenin egemen olduğu çağımızda her alanda yaşanan hızlı değişim örgütleri de etkilemektedir. Bu süreçte örgütler farklılıkların ön plana çıktığı çok kültürlülüğe doğru evrilirke...

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Öğretim İlke Ve Yöntemleri (Abdurrahman Kılıç)

Öğretim İlke Ve Yöntemleri (Abdurahman Kılıç) Bu kitabın temel amacı, öğretmen adaylarımızın ve öğretmenlerimizin öğretimin planlanması ve uygulanmasıyla ilgili olarak öğretmenlik mesleğinin gereği birtakım temel bil...

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Pegem KPSS 2014 Genel Kültür Tarih Çek Kopar Yaprak Test

Pegem KPS 2014 Genel Kültür Tarih Çek Kopar Yaprak Test Pegem KPS 2014 Genel Kültür Tarih Çek Kopar Yaprak Test -....

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Okuma Eğitimi

Okuma Eğitimi Okumanın insanlar için faydaları saymakla bitmez. Okuma kişiyi bir yandan bilgili ve kültürlü hâle getirirken diğer yandan ufkunu düşünme gücünü ve ifade yeteneğini de geliştirir. İyi bir okuma alışkanl...

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Genel Fizik 1

Genel Fizik 1 İçinde yaşadığımız evren ve doğa insanlar tarafından anlaşılabilirlik niteliğine sahiptir. Fizik gözlemlenebilir dünyayı anlama çabasıdır. İnsanlığın yüzyılardır süren ve sürecek olan düşünsel yolculuğu...

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Erken Çocukluk Döneminde Oyun - Hale Dere Çiftçi

Erken Çocukluk Döneminde Oyun - Hale Dere Çiftçi  Erken Çocukluk Döneminde Oyun - Ayşe B. Aksoy Hale Dere Çiftçi Çocuk iyi oyun, yapmak zorunda olmadığı, kendiliğinden, içten, gelen, eğlenme amacı ile yaptığı eylemdi...

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Eğitsel Dijital Oyunlar

Eğitsel Dijital Oyunlar  ....

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı İstatistik Araşt - Şener Büyüköztürk

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı İstatistik Araşt - Şener Büyüköztürk Bu kitabın temel amacı istatistiğe yönelik olumlu tutumların geliştirilmesine katkı sağlamak, araştırmacıların sıklıkla kulandıkları is...

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Bilim İstasyonu

Bilim İstasyonu Bilim İstasyonu'nun heyecan verici dünyasına hoş geldiniz! Bu kitap, siz mucit öğrencilerimize bilim yolculuğunda bir kılavuz olacaktır. Kitabımızın amacı, günlük hayatla ilişkili pek çok cereal ve ol...

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Eğitim Sosyolojisi-Murat Kaymak

Eğitim Sosyolojisi-Murat Kaymak Eğitim Sosyolojisi - Öğretmen yetiştiren Eğitim Fakültelerinde uygulanan eğitim programlarının en eksik yönlerinden biri felsefe ve sosyoloji derslerinin göz ardı edilmesidir. Baz...

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Erken Çocuklukta Teknoloji Kullanımı

Erken çocukluk döneminde teknoloji kulanımı günümüzde hiç de yabancı olmadığımız bir cereal. Ailelerin çeşitli nedenlerle çocukları erken dönemlerde teknoloji ile tanıştırması, çocuğun teknoloji okuryazarlığını erken...

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Kitap Türleri

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar tüm kitaplar Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar ücretsiz online oku ve dinle

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar