Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar Eğitim Yönetimi Kitapları ücretsiz kitaplar

  • Ev
  • // Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar Eğitim Yönetimi Kitapları ücretsiz kitaplar

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar Eğitim Yönetimi Kitapları kitap ücretsiz tam sürüm

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar Eğitim Yönetimi Kitapları

Öğretim Liderliği

Öğretim Liderliği Türkiye 20 li yılara başka konularda olduğu gibi eğitimle ilgili pek çok sorunla birlikte girmektedir. Merkezi yönetimler tarafından eğitim sistemiyle ilgili olarak hazırlanan değişik stratejileri y...

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Okuma Eğitimi

Okuma Eğitimi Okumanın insanlar için faydaları saymakla bitmez. Okuma kişiyi bir yandan bilgili ve kültürlü hâle getirirken diğer yandan ufkunu düşünme gücünü ve ifade yeteneğini de geliştirir. İyi bir okuma alışkanl...

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Öğretim İlke Ve Yöntemleri (Abdurrahman Kılıç)

Öğretim İlke Ve Yöntemleri (Abdurahman Kılıç) Bu kitabın temel amacı, öğretmen adaylarımızın ve öğretmenlerimizin öğretimin planlanması ve uygulanmasıyla ilgili olarak öğretmenlik mesleğinin gereği birtakım temel bil...

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Farklılıkları Yönetme

Farklılıkları Yönetme Bilgi ve küreseleşmenin egemen olduğu çağımızda her alanda yaşanan hızlı değişim örgütleri de etkilemektedir. Bu süreçte örgütler farklılıkların ön plana çıktığı çok kültürlülüğe doğru evrilirke...

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Türkçe Ders Kitabı Çözümlemeleri

Türkçe Ders Kitabı Çözümlemeleri "Öğretim ortamlarında belirlenmiş olan hedeflere ulaşmak amacıyla birçok öğretim/öğrenim etkinliği gerçekleştirilir. Bu etkinliklerin gerçekleştirilebilmesi için birtakım araç-gereçl...

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Eğitim Psikolojisi (Gelişim - Öğrenme - Öğretim)

Eğitim Psikolojisi (Gelişim - Öğrenme - Öğretim) Eğitim Psikolojisi kitabı yaşamda sürekli gerçekleştiği ve hepimizi kapsadığı için pek de farkında olmadığımız ve olağan karşıladığımız iki temel MUCİZE yi açıklamayı ...

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Sosyal Bilgiler Öğretimi

Sosyal Bilgiler Öğretimi Eğitimin genel amacı ?etkili vatandaş? yetiştirmektir. Sosyal Bilgiler dersi ilköğretim programları içinde bu amacı gerçekleştirme görevi ve sorumluluğuna sahiptir. Sınıf öğretmenleri ve sosy...

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Kitap Türleri

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar Eğitim Yönetimi Kitapları kitap ücretsiz çevrimiçi okumak ve dinlemek

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar Eğitim Yönetimi Kitapları