İmge Kitabevi Yayınları tüm kitaplar İmge Kitabevi Yayınları ücretsiz

  • Ev
  • // İmge Kitabevi Yayınları tüm kitaplar İmge Kitabevi Yayınları ücretsiz

İmge Kitabevi Yayınları tüm kitaplar İmge Kitabevi Yayınları ücretsiz tam sürüm

ETİK

ETİK Frankena, Etik’te ahlak felsefesinin temel problemlerini ve bu problemlerin çözümü için dile getirilmiş görüşleri sunuyor. Bu sunumu yaparken aynı zamanda bunlara ilişkin kendi yaklaşımını ortaya koyuyor ve okuy...

İmge Kitabevi Yayınları

Siyasi Tarih 1918-1994 - Oral Sander

Siyasi Tarih 1918-194 - Oral Sander Siyasi Tarih'in ikinci cildi, 20. yüzyıl tarihini, gerek geçmişin gerekse günümüzün sorunlarını değerlendirebilmemizi sağlayacak derli toplu bir çerçeve içinde okura sunuyor. Türki...

İmge Kitabevi Yayınları

Üç Kız Kardeş

Üç Kız Kardeş İlk kez 1901 yılında Moskova Sanat Tiyatrosu'nda sahnelenen Üç Kız Kardeş, Çehov'un en hareketli, buna rağmen en ince nüanslarda en derin psikolojik yorumları yansıtan eseridir. Çehov, oyununun baş kahr...

İmge Kitabevi Yayınları

Tanzimat Sürecinde Türkiye - Anadolu Kentleri - Musa Çadırcı

Tanzimat Sürecinde Türkiye - Anadolu Kentleri - Musa Çadırcı Tanzimat döneminde Anadolu'nun başlıca kentlerinin özelikleri nelerdi? Musa Çadırcı, Tanzimat Sürecinde Türkiye dizisinin üçüncü ve son kitabı olan Anadol...

İmge Kitabevi Yayınları

Türkiye’Nin Açlık, Fukaralık Ve Yoksunluk Tarihi-Tevfik Çavdar

Türkiye’Nin Açlık, Fukaralık Ve Yoksunluk Tarihi-Tevfik Çavdar Türkiye’nin Açlık, Fukaralık ve Yoksunluk Tarihi - Tevfik Çavdar Egemen sınıflar karşısında bazen çaresiz, bazen onları temsil eden siyasi iktidarlar, bi...

İmge Kitabevi Yayınları

Kentsel Planlama Kuramları

Kentsel Planlama Kuramları Geleceğe yönelik hedeflere ulaşmak amacıyla sistemli eylem programları hazırlama süreci olarak tanımlanan planlama, "yapısal zorunluluk" düşüncesinin yerini insanın özgür iradesinin alabile...

İmge Kitabevi Yayınları

Dinin Fiziği Demokrasinin Kimyası

Dinin Fiziği Demokrasinin Kimyası Dinin ve devletin artık eski refleksleri referans almalarının olanaksız hale geldiği bu ortamda, hem yerleşik kimlikler tartışmalı hale gelecek, hem ifade edilmemiş kimlikler su yüzü...

İmge Kitabevi Yayınları

Devlet Yönetimine Katılma Hakkı

Devlet Yönetimine Katılma Hakı Katılımcı Demokrasi günümüzde artık herkesin üzerinde birleştiği ortak bir istem. Ancak bunun somuta ne anlama geldiği çok açık değil. Oysa, demokrasinin dört beş yılda bir yapılan seçi...

İmge Kitabevi Yayınları

Atatürk'e Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği

Atatürk'e Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği 'Kışlalı' nın tahlilerine katılmamak mümkün değil. Yazıları, Atatürk' ün ve Atatürkçülüğün tükendiğini sananların karşısına, bir anıt gibi dikiliyor. ' Hasan PULUR-Miliyet '...

İmge Kitabevi Yayınları

İz Bırakan Gazeteler Ve Gazeteciler

İz Bırakan Gazeteler Ve Gazeteciler Günümüzde, sermayenin yoğurduğu medyanın ve onun alt kesimlerinin “Babıâli matbuatı” ile en uzak bir ilgisi yoktur. Bir dönem ülke siyasetinin, düşüncesinin yoğunlaştığı Babıâli ar...

İmge Kitabevi Yayınları

Türkiye'nin Demokrasi Tarihi / 1950'den Günümüze

Türkiye'nin Demokrasi Tarihi / 1950'den Günümüze Şidet aynı şidet, soygun aynı soygun, kan dökmede geriye adım yok, gene ilmikler boyunda, gene köşe başlarında kim vurduya gitmeler, karakol dayakları dört başı mamur...

İmge Kitabevi Yayınları

Dünya Tarihi - William H. McNeill

Dünya Tarihi - Wiliam H. McNeil Dünya Tarihi - Wiliam H. MecNeil Wiliam H. McNeil’in 1967’deki ilk baskısından sonra tarihin akışını 19’a dek getirdiği baskısından, yapıtı 2. baskısından Türkçeye kazandıran Alâed...

İmge Kitabevi Yayınları

Oyunun Gücü

Oyunun Gücü Günümüzde ana babalar, çocuklarını sürekli bir öğrenme durumuna sokmazlarsa ya da en son "eğitsel" oyunları kulanmazlarsa çocuklarının yaşıtlarına göre geri kalacağından kaygı duyuyorlar. Oysa çocuk geliş...

İmge Kitabevi Yayınları

Her Şeyden Çok Ağzını Severdim

Her Şeyden Çok Ağzını Severdim Küçüken gardırobun arkasındaki sığınağıma girmiş, elimde babamın tabancası, tetiği çekememiştim. O köşede, orada, duvarın kenarıyla, açılınca sığınağa kapı olan gardırop kapağının kesiş...

İmge Kitabevi Yayınları

Siyasi Tarih - İlk Çağlardan 1918'e - Oral Sander

Siyasi Tarih - İlk Çağlardan 1918'e - Oral Sander Oral Sander'in siyasi tarih alanına en büyük katkısı, konuyu çok geniş bir çerçevede ele almasıdır. Siyasi tarihi çok yönlü, disiplinlerarası bir çerçevede ele almış,...

İmge Kitabevi Yayınları

Yıldızın Saati

Yıldızın Sati Kafka kadın olsaydı, Rilke Ukrayna doğumlu bir Brezilya Yahudisi olsaydı, Rimbaud ana olsaydı da elinci yaşını görebilseydi. Heideger Alman olmaktan vazgeçip Yeryüzünün Destanını yazabilseydi. Niye sayı...

İmge Kitabevi Yayınları

Yalnızlığa Övgü: Bililtizami Burukluklar Külliyatı

Yalnızlığa Övgü: Bililtizami Burukluklar Küliyatı Yalnızlığa Övgü: Bililtizami Burukluklar Küliyatı - Ali Murat İrat “Zaman bizi ‘bir söğüdün dalını eğer gibi eğiyor’ ise, bu varoluşsal süreçte Ali Murat İrat’ın kend...

İmge Kitabevi Yayınları

Maldoror'un Şarkıları

Maldoror'un Şarkıları Maldoror'un Şarkıları, Fransa'da 146 yıl önce yayınlandı. O günden bu yana insanların ve şirin dünyasında her şey değişti. Türkiye'de ilk kez 25 yıl önce (1989) yayınlandı, birkaç baskı yaptı. K...

İmge Kitabevi Yayınları

Seks Para Ve İktidar

Seks Para Ve İktidar İnsani bağların ve toplumsal sistemlerin doğası hakında ayrıntılı bir tartışma. Bil Jordan bu düşünceleri, modern dünya sisteminde mahremiyetin politik ekonomisi ve psikolojisine uyguluyor. Bu ki...

İmge Kitabevi Yayınları

Ozmos Kronos-Adam Şenel

Ozmos Kronos-Adam Şenel Teleandregenos ütopyasını yirmi beş yaşında yazan Adam Şenel, okurun karşısına eli yaşında Ozmos Kronos ile çıkmıştı. Bu yapıtının ilk baskısından on beş yıl sonra ikinci baskısının yapılmasın...

İmge Kitabevi Yayınları

Entelektüelin Dramı - 12 Eylül'ün Cadı Kazanı

Entelektüelin Dramı - 12 Eylül'ün Cadı Kazanı 1402'likler sorunu Türkiye'nin sıkıyönetimli dönemlerinin yakıcı sorunlarından biriydi. Ortaya çıkması, insanları kasıp kavurması ve çözüm yolarının bulunması 14 yıl sürd...

İmge Kitabevi Yayınları

Lacancı Psikanaliz ve Karakter Çözümleme

Lacancı Psikanaliz ve Karakter Çözümleme Karakter çözümlemesi yapmak amacıyla kulanılan psikanaliz kuramları, bireyin içsel yapısını ya legal eagle bireyin içinde bulunduğu koşuları çözümleyen iki ana yöntem grubu ol...

İmge Kitabevi Yayınları

Hapishanenin Doğuşu - Michel Foucault

Hapishanenin Doğuşu - Michel Foucault İktidarın kendini gösteriş ve derbede içinde dışa vurduğu, gücünü bu gösterişten aldığı eski siyasal sistemden mimkin olduğunca ve giderek artan bir şekilde görünmez well-conditi...

İmge Kitabevi Yayınları

İran'ın Sınır Boylarında Göçebeler

İran'ın Sınır Boylarında Göçebeler Richard Taper'ın bu büyüleyici eseri, İran'ın önemli göçebe gruplarından biri olan Şahsevenlerin siyasal ve sosyal tarihini anlatmaktadır. Otuz yıldan fazla süren etnografik alan ça...

İmge Kitabevi Yayınları

Kitap Türleri

İmge Kitabevi Yayınları tüm kitaplar İmge Kitabevi Yayınları ücretsiz online oku ve dinle

İmge Kitabevi Yayınları