Dergah Yayınları tüm kitaplar Dergah Yayınları ücretsiz

  • Ev
  • // Dergah Yayınları tüm kitaplar Dergah Yayınları ücretsiz

Dergah Yayınları tüm kitaplar Dergah Yayınları ücretsiz tam sürüm

Tarla Kuşunun Sesi - Mustafa Kutlu

Türk edebiyatının usta hikâyecilerinden Mustafa Kutlu’nun yeni kitabı Tarla Kuşunun Sesi, okurlarıyla buluşuyor… Kutlu, “halk destanı” tarzında kurduğu hikâyede, bir ailenin kuşaklar boyu yaşadıklarını anlatıyor. Kal...

Dergah Yayınları

Osmanlı İzmir'inde İthalat - İzmir Efrenç Gümrüğü (1818- 1838)

Osmanlı İzmir'inde İthalat - İzmir Efrenç Gümrüğü (1818- 1838)  ....

Dergah Yayınları

Nur - Mustafa Kutlu

Nur - Mustafa Kutlu Günümüz Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden, usta hikâyeci Mustafa Kutlu'nun yeni kitabı Nur, okurlarıyla buluşmak üzere raflardaki yerini aldı. Bir hakikat yolculuğu olarak tanımlanabilecek...

Dergah Yayınları

Büyük Fetih Bütün Eserleri 11

Büyük Fetih Bütün Eserleri 1 Osmanoğularının ele aldığı, Fatih'le, Yavuz gibi dahi devlet adamlarının siyasi tarihe insan zekasının harikalarından biri halinde tevdi etikleri devlet anlatışı, merkeziyetçi ve otoritel...

Dergah Yayınları

Yeni Türk Edebiyatı Tanzimattan Cumhuriyete

Yeni Türk Edebiyatı Tanzimatan Cumhuriyete Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat'tan Cumhuriyet'e İnci Enginün'ün daha önce yayınlanan Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı adlı kitabıyla birlikte 19. ve 20. yüzyıl edebiyatına top...

Dergah Yayınları

Çayelinden Oyani 1835 Arhavi-Hopa-Fındıklı Nüfus Kayıtları-Murat Ümit Hiçyılmaz

Çayelinden Oyani 1835 Arhavi-Hopa-Fındıklı Nüfus Kayıtları-Murat Ümit Hiçyılmaz Son yılarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yerel tarih üzerine yapılan araştırmalar bir hayli artmıştır. Konu aile tarihleri olunc...

Dergah Yayınları

Bir Şiir Eleştirmeni Olarak Nurullah Ataç-Şerife Çağın

Bir Şir Eleştirmeni Olarak Nurulah Ataç-Şerife Çağın Nurulah Ataç Cumhuriyet döneminde ikilemleri çelişkileri kalem kavgalarıyla hafızalarda yer etmiş kimi zaman övülüp samimi bulunmuş bazen de nesnelikten uzak olma...

Dergah Yayınları

D'Aramon Seyahatnamesi-Jean Chesneau

D'Aramon Seyahatnamesi-Jean Chesneau Monsieur D'Aramon, 1547 senesi başında Fransa Kralı I. François tarafından Kanuni devri İstanbulu'na büyükelçi olarak gönderilmiş bir soyludur. Kanuni'nin İran seferine katılmak ü...

Dergah Yayınları

Sahnenin Dışındakiler - Ahmet Hamdi Tanpınar

Sahnenin Dışındakiler - Ahmet Hamdi Tanpınar Sahnenin Dışındakiler'de kalabalık bir şahıs kadrosu vardır. Bunlar içinde gözden düşmüş fakat kendilerinin her an hatırlanacağını uman devlet adamları, harp vurguncuları,...

Dergah Yayınları

İslam İktisadına Giriş-Ahmet Tabakoğlu

İslam İktisadına Giriş-Ahmet Tabakoğlu Günümüzde İslâm tarihi, coğrafyası ve kültürüne göre farklılıklar taşıyan iktisadî fikirlerin, olayların ve kurumların "İslâm iktisadı" tabiri altında toplanması mümkündür. "İsl...

Dergah Yayınları

XIX. Asrın Benzersiz Bir Politekniği - Müfit Paşa

XIX. Asrın Benzersiz Bir Politekniği - Müfit Paşa Münif Paşa'nın ismi anılmadan ne fikir ve felsefe tarihimiz, ne eğitim ve kültür tarihimiz, ne de edebiyat ve matbuat tarihimiz yazılabilir. Aydınlanmacılığın, rasyon...

Dergah Yayınları

Hürriyet Ve İtilaf Fırkası 2. Meşrutiyet Devrinde İttihat Ve Terakki'ye Karşı Çıkanlar

Hüriyet Ve İtilaf Fırkası 2. Meşrutiyet Devrinde İtihat Ve Teraki'ye Karşı Çıkanlar "Hüriyet ve İtilaf Fırkası", 2. Meşrutiyet devrinde faliyet gösteren ikinci, ancak bu devrede kurulmuş olanlar içinde birinci büyük ...

Dergah Yayınları

Bir Felsefe Dili Kurmak

Bir Felsefe Dili Kurmak "Felsefe bizde nevzuhur bir ilim olsaydı ıstılahlarını ( terimlerini) vaz etmek o kadar müşkil bir iş olmaz, birkaç mualimin her kelimeye karşılık bulmakta itifak ederek talebe arasında neşr ...

Dergah Yayınları

Rüzgarlı Pazar - Mustafa Kutlu

Rüzgarlı Pazar - Mustafa Kutlu -bu rüzgar neyin nesi? -Samyeli, Sam! -Kim lan bu Sam! İğde kokusuna tutunmuş gidiyordum. Hazirana yakın, Mayıs´ın bilmem kaçı. İğde nerede? Otoların geçtiği köprü ile, yayaların yürüdü...

Dergah Yayınları

Hikaye Tahlilleri-Mehmet Kaplan

Hikaye Tahlileri-Mehmet Kaplan. Mehmet Kaplan bu defa aynı metin tahlili usulünü Türk edebiyatında Tanzimatan sonra vücuda getirilen hikayeler üzerinde uygulayarak elinizdeki eseri vücuda getirmiştir. Bu eser edebiya...

Dergah Yayınları

Tefrik Etme Hazinesi 'Viveka Chudamini'

Tefrik Etme Hazinesi 'Viveka Chudamini'. "Tefrik etme hazinesi", Hint düşünürü Shankara´nın talebelerine fikirlerini öğretmek için manzum olarak kaleme aldığı eseridir. Shankara, "gerçek" olarak sadece değişmeyeni ve...

Dergah Yayınları

Selçuklu Türklerinin İslam Tasavvuru-Fatih M. Şeker

Selçuklu Türklerinin İslam Tasavuru-Fatih M. Şeker Türk düşünce ve inanç tarihi, coğrafî bakımdan Selçuklu devrine doğru genişlerken fikrî bakımdan da derinleşir. Halkası olduğumuz zincir burada dövülmeye başlanır. S...

Dergah Yayınları

Erzurum Belediyesi Tarihi 2-Murat Küçükuğurlu

Erzurum Belediyesi Tarihi 2-Murat Küçükuğurlu Türkiye'nin en eski belediyelerinden olan Erzurum Belediyesi hakında yapılması gereken kapsamlı bir araştırmanın eksikliği yakın zamanlara kadar vurgulanan bir konuydu. İ...

Dergah Yayınları

Sömürgeciliğin Hasat Mevsimi-Frank A. Stone

Sömürgeciliğin Hasat Mevsimi-Frank A. Stone Elinizdeki kitap, Tarsus Amerikan Koleji'nde 1953-196 yıları arasında görev yapan genç öğretmenlerden Frank A. Stone'un, Anadolu'da kurulmuş olan Amerikan okularının tarihç...

Dergah Yayınları

İsyan Ahlakı - Nurettin Topçu

İsyan Ahlakı - Nuretin Topçu Biz, hem uysalığa, hem de anarşizme karşıyız. Her türlü sosyolojizme, yani toplum gerçeğinin her şey olduğu anlayışına karşı olduğumuz kadar, bencil ve katı ferdiyetçiliğin de karşısınday...

Dergah Yayınları

Huzur - Ahmet Hamdi Tanpınar

Tanpınar, kültürümüzü bir iç alem medeniyeti'nin tezahürü olarak görür. Bu medeniyeti, belirli, bir ahlakı taşıyan "manevi vazifelerine inanmış, muayen bir ruh nizamından geçmiş, nefislerini terbiye etmiş"insanlar me...

Dergah Yayınları

Hesap Günü - Mustafa Kutlu

Hesap Günü - Mustafa Kutlu Usta hikayeci Mustafa Kutlu’dan yepyeni bir eser. “Musalada bir tabut, yeşil örtü üstünde, yapayalnız… İkindi okunmuş, namaz kılanlar camiye girmiş, kılmayan kalabalık cami duvarına yanaşıp...

Dergah Yayınları

Din İle Modernleşme Arasında Çağdaş Türk Düşüncesinin Meseleleri-İsmail Kara

Din İle Modernleşme Arasında Çağdaş Türk Düşüncesinin Meseleleri-İsmail Kara Türkiye bir ihya hareketine muhtaçtır. Bu ihya ameliyesi, son iki asrın müslüman aydınlarının anladığı gibi tarihi, devasa İslâm ilim, irfa...

Dergah Yayınları

Şiir Daima Şiir-Şerife Çağın

Şir Daima Şir-Şerife Çağın "Şirin teknik ve anlam cepheleri, şirin okunuşu -şairin kendi şirini okuyuşu- ve okuyucunun şiri algılaması, şirler ve şairlerle ilgili yayımlar, metin neşirleri, dergiler üzerinde, kısaca ...

Dergah Yayınları

Beyhude Ömrüm - Mustafa Kutlu

Beyhude Ömrüm - Mustafa Kutlu Kitapta Kutlu'nun tabiat tutkusu, Anadolu insanının tabiata bakışı ve hayat görüşü ile örtüşmektedir. En derinde ise "fanilik" meselesine değinen metafizik bir boyut vardır. Bu da bir u...

Dergah Yayınları

Suat’ın Mektubu

Tanpınar Küliyatı yeni eserlerle genişliyor… Tanpınar Arşivi’nden yayına hazırlanan ilk kitap : Suat’ın Mektubu Tanpınar, Huzur’u yayımladıktan sonra yaptığı bir söyleşide kendisine yöneltilen, “Huzur devam edecek di...

Dergah Yayınları

Hüzün Ve Tesadüf - Mustafa Kutlu

Hüzün Ve Tesadüf - Mustafa Kutlu Çünkü birden ortaya çıkardı. Herkes ondan yana bakar. -Aa, Seyfetin gelmiş derdi. Bazan Amerika’dan, bazan Mançurya’dan gelirdi. Üzerinde Uzunçarşı’dan kaçmış bir parka olurdu. ....

Dergah Yayınları

Uzun Hikaye - Mustafa Kutlu

Uzun Hikaye - Mustafa Kutlu Ben by stealth zamanlar on altı yaşındaydım, lise birde. İnce uzun bir oğlan. Saçlarım kirpi gibi dik duruyor, ne yana, ne geriye taranmıyor, beni deli ediyordu. Babam "İnatsın inat. İnatç...

Dergah Yayınları

Var Olmak Bütün Eserleri 5 - Nurettin Topçu

Var Olmak Bütün Eserleri 5 - Nuretin Topçu Cemiyeti yoğuracak ruh, ne bir sihirbazın ruhudur, ne de Gordiyon'daki düğümün üzerine kılıcını indiren kahramanın ruhudur. MOXIE bir halaskarın zafer neşesiyle sarhoş ruhu ...

Dergah Yayınları

Vatan Yahut İnternet - Mustafa Kutlu

Vatan Yahut İnternet - Mustafa Kutlu  ....

Dergah Yayınları

Erzurum Fıkraları-Yaşar Atnur

Erzurum Fıkraları-Yaşar Atnur "Bir Şehir Kütüphanesi" kurma yolundaki çalışmalarımız sonucu, Erzurum Kitabı, Erzurum Efsaneleri, Erzurum Masaları ve Erzurum Şairlerini daha önce yayımlamıştık. Erzurum Fıkralarını bu ...

Dergah Yayınları

Cumhuriyet Türkiyesi'Nde Bir Mesele Olarak İslam-İsmail Kara

Cumhuriyet Türkiyesi'Nde Bir Mesele Olarak İslam-İsmail Kara Türkiye'de en çok konuşulan ve tartışılan konunun din ve İslâm meselesi olmasına bir önem ve değer atfedip atfetmeyeceğimiz, olup bitenlerden tedirginlik d...

Dergah Yayınları

Mukaddime - İbn Haldun

Mukadime - İbn Haldun Mukadime, ünlü İslâm devlet adamı, alim, tarihçisi İbn Haldun'un 137'de kapsamlı bir dünya tarihine giriş olarak yazdığı abidevî eseridir. Kitap, tarih ve sosyoloji felsefesinin genel meseleleri...

Dergah Yayınları

Kitap Türleri

Dergah Yayınları tüm kitaplar Dergah Yayınları ücretsiz online oku ve dinle

Dergah Yayınları