Mitolojiler ücretsiz kitaplar

  • Ev
  • // Mitolojiler ücretsiz kitaplar

Mitolojiler kitap ücretsiz tam sürüm

Mitolojiler

Mitoloji - Kahramanın Yolculuğu

Mitoloji: Kahramanın Yolculuğu, birçok kültürün mitlerindeki evrensel temalara vurgu yaparak mitoloji konusuna farklı ve etkili bir yaklaşım sunuyor. James Frazer, C. G. Jung, Karl Kerényi ve alanın önde gelen isimle...

David A. Leeming

Kötülüğün Mitleri Tanrıların Kötülükleri, Canavarlar ve İfritler

“Kötülük arayışında olan kişi önce kendi yansımasına bakmalıdır. ”Konfüçyüs•“Bu dünyadaki kötülüğün çoğu iyi niyetli insanlar tarafından yapılır. ”T. HALENESS. Eliot•“Eski bir yanılsama var. Buna iyi ve kötü denir. ”...

Mahir Şanlı

Manas Destanı

Manas Destanı, Kırgız Türklerinin ulusal destanıdır. Groundnut dinini yaşayan Karahitaylar ile Müslüman Karahanlılar arasındaki savaşta Kırgızların durumunu ve Manas isimli yiğidi hikâye heaven destan, çeşitli kaynak...

Fatih Korkmazlar

Dünya Mitolojisi

Dünya Mitolojisi Sümer, Hitit, Babil ve Eski Mısır uygarlıklarından Yunan, Roma ve Kuzey Avrupa`ya, Britanya Adalarından Pasifik Adalarına, Uzakdoğu halklarından Eskimolara, Afrika`dan Kuzey ve Güney Amerika`ya kadar...

Donna Rosenberg

Ramayana

Kusursuz prens, örnek kral Rama'nın öyküsü, Ramayana. Bilge Valmiki'nin yedi bölüm ve dört bin beyitten oluşan anlatısı. Valmiki bir gün ormanda bir çift çulluk görür. Çulluklar çimlerin üzerinde şarkılar söyleyerek ...

Anonim

Doğu Mitolojisi Tanrının Maskeleri 2

Joseph Campbell'in "Tanrının Maskeleri" dizisi, bütün dünya mitolojilerinden bir seçme değil, mitolojiyi insanlığın ürettiği anlama ve anlamlandırma çabası olarak başta felsefe, antropoloji, psikoloji olmak üzere diğ...

Joseph Campbell

Din Üzerine Antropolojik İncelemeler

Modern hayatın anlamı ve doğasını ortaya serme yolunda katkıda bulunmuş büyük düşünürlerin tümü -Hegel, Marx, Weber, Durkheim, Freud, Spencer, Tylor- dine asli ve sürekli bir ilgiyle yaklaşmışlardır. Onların çalışmal...

Brian Morris

Kuşdili Kılavuzu Simyanın Ayak İzleri

Bu kitapta, her biri başlı başına ciltler alacak derinlikte olan ve başlangıçtan beri insanlığı biçimlendiren, yönlendiren ve yöneten öğretilerin, birbirleri üzerindeki şaşırtıcı yansımaları ve örtüştükleri konular e...

Mehmet Saltık

Ana Tanrıça Şeytan

Erkek olan kadınlar, kadın olan erkekler, önünden geçer sana selam ederiz. Kadın fahişeler, erkek fahişeler, önünden geçer sana selam ederiz. " Sümerli yazarlar tanrıçaya sadece fahişe demediler, İnanna onlara göre "...

Elvin Azar Süzer

Kitap Türleri

Mitolojiler kitap ücretsiz çevrimiçi okumak ve dinlemek

Mitolojiler