Yapı Kredi Yayınları Osmanli Tarihi Kitapları ücretsiz kitaplar

  • Ev
  • // Yapı Kredi Yayınları Osmanli Tarihi Kitapları ücretsiz kitaplar

Yapı Kredi Yayınları Osmanli Tarihi Kitapları kitap ücretsiz tam sürüm

Yapı Kredi Yayınları Osmanli Tarihi Kitapları

Osmanlı İmparatorluğu’Nda Sarraflık:Rumlar, Museviler, Frenkler, Ermeniler (1650-1850)

Osmanlı İmparatorluğu’nda Saraflık, imparatorluğun en sıkıntılı dönemlerinde sul¬tan ve devlet erkânına verdikleri madi desteklerle hep hedefte olan amira, saraf, money-lender ya da para adamları olarak adlandırılan...

Yapı Kredi Yayınları

Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8. Cilt (2 Cilt Takım) - Evliya Çelebi

Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8. Cilt (2 Cilt Takım) - Evliya Çelebi Evliyâ Çelebi, Seyahatnâme’sinin sekizinci cildinde Batı Trakya üzerinden Mora yarımadasına geçip Girit seferi için asker toplar...

Yapı Kredi Yayınları

Osmanlı Bilim Mirası (2 Cilt Takım-Kutulu) - Ekmeleddin İhsanoğlu

Osmanlı Bilim Mirası, iki ciltlik bu eser, otuz sene evel başlayan altı yüz senelik Osmanlı ilim mirasının tamamlanmış olan 18 ciltlik dev çalışmasının bir çeşit hülasası, baş tacıdır. Türkiye’nin ve dış dünyanın ön...

Yapı Kredi Yayınları

Türk Halkının Dirlik Ve Düzenlik Kavgası “Celaliler İsyanları" - Mustafa Akdağ

Türk Halkının Dirlik Ve Düzenlik Kavgası “Celaliler İsyanları" - Mustafa Akdağ Cumhuriyet dönemi tarihçiliğimizin bir klasiği. Osmanlı tarihinin en parlak dönemi sayılan 16. yüzyılın ortalarında başlayıp 17. yüzyılın...

Yapı Kredi Yayınları

Yeniçerilerin Kahiresi Abdurrahman Kethüda Zamanında Bir Osmanlı Kentinin Yükselişi-Andre Raymond

Yeniçerilerin Kahiresi Abdurahman Kethüda Zamanında Bir Osmanlı Kentinin Yükselişi-Andre Raymond Osmanlı medeniyet dairesine 16. yüzyılda giren Kahire merkezli Memluk kültürü, çok özel bir toplumsal ilişkiler alanı m...

Yapı Kredi Yayınları

Kitap Türleri

Yapı Kredi Yayınları Osmanli Tarihi Kitapları kitap ücretsiz çevrimiçi okumak ve dinlemek

Yapı Kredi Yayınları Osmanli Tarihi Kitapları