Sufi Kitap tüm kitaplar Sufi Kitap ücretsiz

  • Ev
  • // Sufi Kitap tüm kitaplar Sufi Kitap ücretsiz

Sufi Kitap tüm kitaplar Sufi Kitap ücretsiz tam sürüm

Su Üstüne Yazı Yazmak - Muhyiddin Şekur

Su Üstüne Yazı Yazmak - Muhyidin Şekur "İnsanların taş üzerine yazdıkları yüzyılık yazılar, Alah için su üstüne yazılmış yazı gibidir. " Amerika'da doğan, orada İslam'la tanışan ve halen orada yaşayan, çeşitli Amerik...

Sufi Kitap

Aşkın Bir Noktası-M. Fatih Çıtlak

Aşkın Bir Noktası-M. Fatih Çıtlak M. Fatih Çıtlak, muhabetle yaratılan, küli muhabeten bir cüz olarak zuhur eden insanı, maksadına ulaştıran, bu uğurda pervane gibi döndüren cazibeyi, aşkı anlatıyor. Aşkın Bir Noktas...

Sufi Kitap

Keşkül Dergisi Sayı : 38

Keşkül Dergisi Sayı : 38 Manevi işlerini kendi keyfi ne bırakmayan ecdadımız, bu nev’i işleri bir müesese haline getirerek disipline etmiştir. Bu minvalde vakıf ve vakfetmek fi ili madi sahadanmış gibi algılansa da a...

Sufi Kitap

Kalp, Nefs Ve Ruh - Robert Frager

"Aşk, tasavufun özüdür ve aşkın mekânı kalptir. " Tasavufun ele aldığı en önemli kavramlardan olan kalp, nefs ve ruh, günümüz psikoloji ekolerinin en önemlilerinden olan benötesi psikolojinin kurucusu Prof. Dr. Robe...

Sufi Kitap

Gönül Çerağını Uyandırmak - Tosun Bekir Bayraktaroğlu

“Kalbin, cilalı bir aynadır. Üzerinde biriken toz örtüsünü temizlemelisin, çünkü onun vazifesi ilahî sırların nurunu yansıtmaktır. Kalp âlemlerinin üzerinde, ‘yerin ve göğün nuru olan Alah'ın nuru’ parlamaya başladı...

Sufi Kitap

Füsusu'l-Hikem / Hikmetlerin Özü

Füsusu'l-Hikem / Hikmetlerin Özü İslam irfan tarihinin en mühim şahsiyetlerinden birisi olan Şeyhü’l-Ekber Muhyidin İbnü’l-Arabî’nin, en çok tartışılan eseri Füsusu’l-Hikem (Hikmetlerin Özü)’dir. Peygamberimiz’den al...

Sufi Kitap

Nefislerin Terbiyesi: Müzekki’N Nüfus - Eşrefoğlu Rumi

Nefislerin Terbiyesi: Müzeki’N Nüfus - Eşrefoğlu Rumi Nefislerin Terbiyesi: Müzeki’n Nüfus - Eşrefoğlu Rumi Nefislerin Terbiyesi/Müzeki’n-Nüfus, Anadolu evliyasının büyüklerinden Eşrefoğlu Rûmî’nin duru bir Türkçeyle...

Sufi Kitap

Huzur Defteri - M. Fatih Çıtlak

Huzur Defteri - M. Fatih Çıtlak İstanbul’da bulunan Karagümrük Cerahi Âsitanesi, Osmanlı’nın son zamanlarında, birçok önemli zâtın hayatını değiştiren olaylara tanıklık etmiştir. Ama bu tanıklıklar genelde sözlü kült...

Sufi Kitap

Aşk ile An Seyretmek - Belkıs İbrahimhakkıoğlu

Aşk ile An Seyretmek - Belkıs İbrahimhakıoğlu Bu toprağın manevi mimarlarından Erzurumlu İbrahim Hakı Hazretleri, ilim ile irfanı, akıl ile kalbi, zahir ile bâtını kendisinde birleştirmiş bir ulu kişidir. İki kanatl...

Sufi Kitap

Mesnevi Şerhi-M. Fatih Çıtlak

Mesnevi Şerhi-M. Fatih Çıtlak Mesnevî-i Mânevî tüm insanlık için yazılmış bir seyr u sülûk rehberidir. Dolayısıyla bir nev’î Kur’an-ı Kerîm’in tefsiri mahiyetindedir. Bu müstesna eserin species kısası ‘Padişah ile Ca...

Sufi Kitap

Gölgeler Koridoru - Muhyiddin Şekur

Gölgeler Koridoru - Muhyidin Şekur “Şayet benim kulağa tatlı gelen fısıltılarımı işitemiyorsan, o hâlde hayat öğretsin sana öğrenmen gerekenleri…” Amerika'da doğan, orada İslam'la tanışan, çeşitli Amerikan ve Avrupa ...

Sufi Kitap

Kitap Türleri

Sufi Kitap tüm kitaplar Sufi Kitap ücretsiz online oku ve dinle

Sufi Kitap