Payel Yayınları tüm kitaplar Payel Yayınları ücretsiz

  • Ev
  • // Payel Yayınları tüm kitaplar Payel Yayınları ücretsiz

Payel Yayınları tüm kitaplar Payel Yayınları ücretsiz tam sürüm

Sağlıklı Toplum

Sağlıklı Toplum Ünlü düşünür ve ruhbilimci Erich From, bu yapıtında insanın doğal yapısından hareket ederek, bugüne dek, insanoğlunun tüm gereksinmelerine yanıt verebilen sağlıklı bir toplum biçimi yaratıp yaratamadı...

Payel Yayınları

Analitik Psikoloji - Carl Gustav Jung

Analitik Psikoloji - Carl Gustav Jung Freudun görüşlerinden çok etkilenmesine karşın, psikanalizle ilişkisinin daha başlarında, kendi geliştirdiği kavramlarla çalışmaya başlayan Jung, zihinsel etkinliklerin tümünü ps...

Payel Yayınları

Artamonov Ailesi-Maksim Gorki

Artamonov Ailesi-Maksim Gorki Artamonov Ailesi, Gorkinin yapıtları arasında en etkileyici ve en dramatik olanıdır. Bu kitapta Rusyadaki orta sınıfların Devrim öncesi onyılardaki trajik başarısızlığı yoğunlaştırılmış ...

Payel Yayınları

Yaratıcı İnsan-Henri Laborit

Yaratıcı İnsan-Henri Laborit Okurlarımız Laborityi İnsan ve Kente tanımışlardı. Laboit o incelemesinde canlı varlıkların insan türünün beli bir yere yerleşmesini, köyler, kasabalar, kentler kurmasını, makinayı ve işl...

Payel Yayınları

Olgunluk Çağı 2

Olgunluk Çağı 2 Çağının düşünsel ve yazınsal yaşamına olduğu kadar kadın araştırmaları alanına da damgasını vurmuş olan Simone de Beauvoir'ın, başlı başına büyük bir yapıt olan özyamöyküsünün elinizdeki bölümü, Bir G...

Payel Yayınları

Sevginin ve Şiddetin Kaynağı

Sevginin ve Şidetin Kaynağı Yaşam yaratmak, güçsüz insanda bulunmayan birtakım nitelikleri gerektirir. Yaşamı yoketmekse yalnızca bir tek niteliği -şidete başvurmayı- gerektirir. Güçsüz insan, tabancası, bıçağı ya da...

Payel Yayınları

Kadının Yazısız Tarihi

Kadının Yazısız Tarihi Bu kitap, tanrı-analar çağında, kadınların dünyayı kendi görüşleri doğrultusunda yorumlayıp bir felsefe oluşturduklarını, evrensel bir dil yaratıklarını, günümüzde sanat alanında kulanılan imge...

Payel Yayınları

Edebiyat Ve Sanat Üzerine-Vladimir İlyiç Lenin

Edebiyat Ve Sanat Üzerine-Vladimir İlyiç Lenin Marx ve Engels edebiyat ve sanat konularında ayrı birer kitap yazmadıkları gibi Leninin de bu konuda yazılmış bir kitabı yoktur. Ancak Marksizm tüm madesel ve düşünsel k...

Payel Yayınları

Çağdaş Gerçekçiliğin Anlamı

Çağdaş Gerçekçiliğin Anlamı Macaristan'lı filozof ve yazar György Lukacs, Marksis estetik ve eleştirinin en önemli temsilcisidir. Çağdaş Gerçekliğin Anlamı adlı bu incelemesinde Lukacs, önce yenilikçi edebiyatın Kafk...

Payel Yayınları

Evrenin Oluşumu-Henri Laborit

Evrenin Oluşumu-Henri Laborit MADE dünyası, taşların, ağaçların, yaprakların, daların, hayvanlarla insanların, gördüğümüz, dokunduğumuz, kokusunu aldığımız, sesini işitiğimiz her şeyin dünyası nedir acaba? Neden yapı...

Payel Yayınları

Günlük Yaşamın Psikopatolojisi - Sigmund Freud

Günlük Yaşamın Psikopatolojisi - Sigmund Freud Günlük Yaşamın Psikopatolojisi, ruhbilimin yaygınlık kazanmasında Freud'un tüm kitaplarından daha fazla katkıda bulunmuş bir yapıt. Freud, bu kitabı, yüzyılın başında, ...

Payel Yayınları

Kitap Türleri

Payel Yayınları tüm kitaplar Payel Yayınları ücretsiz online oku ve dinle

Payel Yayınları