Patrick McGrath tüm kitaplar Patrick McGrath ücretsiz

  • Ev
  • // Patrick McGrath tüm kitaplar Patrick McGrath ücretsiz

Patrick McGrath tüm kitaplar Patrick McGrath ücretsiz tam sürüm

Hayalet Şehir O Zamanki ve Şimdiki Manhattan'dan Öyküler

Aslında hiçbir şehir bugün gördüğümüz şehir de¬ğildir. Her şehrin, tüm yaşanmışlıklarıyla, geçmi¬şinden bugününe uzanan bir ruhu vardır. Ünlü Ame¬rikalı romancı Patrick McGrath, üç anlatı¬dan olu¬şan Hayalet Şehir'de...

Patrick McGrath

Kitap Türleri

Patrick McGrath tüm kitaplar Patrick McGrath ücretsiz online oku ve dinle

Patrick McGrath