Nobel Akademik Yayıncılık tüm kitaplar Nobel Akademik Yayıncılık ücretsiz

  • Ev
  • // Nobel Akademik Yayıncılık tüm kitaplar Nobel Akademik Yayıncılık ücretsiz

Nobel Akademik Yayıncılık tüm kitaplar Nobel Akademik Yayıncılık ücretsiz tam sürüm

Kültürlerarası Din Eğitimi

Kültürlerarası Din Eğitimi Kültürlerarası eğitimin önemli bir dalı olan Kültürlerarası Din Eğitimi, küreseleşmenin tetiklediği toplumsal çoğuluktan kaynaklanan sorunlara çözümler üretme, yeni bir uzlaşı kültürü inşa ...

Nobel Akademik Yayıncılık

Türkiye'nin Değişen Dış Politikası

Türkiye'nin Değişen Dış Politikası Günümüzde Türk dış politikası, birbiriyle çatışan ve çelişen, ancak her şeye rağmen birbirini tamamlayan genel bir bütünü oluşturmaktadır. Öncelikle yılardır dış politikasında daha...

Nobel Akademik Yayıncılık

Sinyal ve Sistemler - Signals and Sistems

Sinyal ve Sistemler - Signals and Sistems 571 tam çözümlü problem • Tüm sinyaler ve sistemler kavramlarının öz ve anlaşılır açıklamaları • Doğrusal, zamanla değişmeyen sistemlerin analizi için dönüşüm teknikleri, ...

Nobel Akademik Yayıncılık

İnşaat Mühendisleri İçin Jeoloji

İnşat Mühendisleri İçin Jeoloji İnşat Mühendileri İçin Jeoloji - Nail Ünsal İnşat Mühendisleri için Jeoloji kitabı, 191 yılından bu yana Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşat Mühendisliği bölümünde o...

Nobel Akademik Yayıncılık

Pişirme Yöntemleri

Pişirme Yöntemleri Aşçılık, pek çok mesleği içerisinde barındıran bir meslektir. Aşçı, bir resam kadar iyi tabak süsleyebilmeli, bir doktor kadar hijyenik olmalı ve bir aşçı kadar da yemeğe lezet vermelidir. Günümüzü...

Nobel Akademik Yayıncılık

Örgütsel Davranış-Gazanfer Erbaşlar

Örgütsel Davranış-Gazanfer Erbaşlar Elinizdeki kitap, İnsan Kaynakları Yönetimi, Endüstri/Örgüt Psikolojisi ve Örgütsel Davranış disiplinleri çerçevesinde bireylerin, iş yaşamlarına özgü davranış örüntülerini incelem...

Nobel Akademik Yayıncılık

Öğrenme Güçlüğü olan Bireyler ve Eğitimleri - William N. Bender

Öğrenme Güçlüğü olan Bireyler ve Eğitimleri - Wiliam N. Bender Uzun süreli araştırmalar ve uzmanlık deneyimi sonucunda oluşturulan bu kitap, öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin tanılanmasında kulanılan ölçütleri, araç...

Nobel Akademik Yayıncılık

Ekonomiye Giriş - Kurban Ünlüönen

Ekonomiye Giriş - Kurban Ünlüönen Bu kitap iktisat bölümleri dışında okutulan genel ekonomi, ekonomiye giriş ve ekonomi gibi derslere kaynak olması amacıyla hazırlanmıştır. Öğrencilere ve ekonomiye ilgi duyanlara tem...

Nobel Akademik Yayıncılık

Öğrenme Psikolojisi - Human Learning - Jeanne Ellis Ormrod

Öğrenme Psikolojisi - Human Learning - Jeane Elis Ormrod Öğrenme Psikolojisi - Human Learning - Jeane Elis ORMROD Genelde canlıların, özelde ise insanoğlunun nasıl öğrendiğine dair araştırma sonuçları her geçen...

Nobel Akademik Yayıncılık

Basketbolda Kondisyon - Yrd. Doç. Dr. Uğur Dündar

Basketbolda Kondisyon - Yrd. Doç. Dr. Uğur Dündar Yetişmekte olan genç basketbolcularımızın antrenman bilimine olan ilgileri, uygulamaya aktarılması mecburiyetini doğurmakta, bunu sonucunda da basketbolda beceri düze...

Nobel Akademik Yayıncılık

Toprak Fiziği Uygulamaları

Toprak Fiziği Uygulamaları Laboratuvar çalışmalarında doğru sonuçlar almak ve başarıya ulaşmak için mutlaka olması gereken unsurlar vardır. Ayarları yapılmış doğru çalışan alet ve donanımlar, çalışma kuralarına uyum,...

Nobel Akademik Yayıncılık

Anatomi Ve Fizyoloji İnsan Biyolojisi-Abdurrahman Aktümsek

Anatomi Ve Fizyoloji İnsan Biyolojisi-Abdurahman Aktümsek Anatomi ve Fizyoloji İnsan Biyolojisi - Abdurahman Aktümsek Bu kitap, biyoloji öğrencilerinin anatomi ve fizyoloji veya insan biyolojisi dersini daha iyi anla...

Nobel Akademik Yayıncılık

Özel Gereksinimli Çocukların Eğitimi :Educating Exceptional Children

Bilindiği gibi özel gereksinimli çocukların eğitimi, öğretmenleri, aileleri, özel gereksinimli çocukları ve arkadaşlarını ilgilendiren zorlu bir süreçtir. Dr. Samuel Kirk tarafından, ilk basımı yaklaşık olarak eli yı...

Nobel Akademik Yayıncılık

Kimlik, Medya Ve Temsil

Kimlik, Medya Ve Temsil Bu kitap, kimlik ve medyada kimlik temsileri üzerine yapılmış çalışmaları tam da postmodern çağın kimlikler üzerine tartışmaları popüler hale getirdiği bir ortamda bir araya getirmeyi hedefle...

Nobel Akademik Yayıncılık

Temel Matematik Cilt 2

Temel Matematik Cilt 2 Bu kitap, Temel Matematik 1 kitabının devamı olarak düşünülmüştür. Konular, özelikle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin, İşletme ve İktisat bölümleri dikate alınarak, İşletme Matematiği ...

Nobel Akademik Yayıncılık

Egzersiz Fizyolojisi - Emin Ergen

Egzersiz Fizyolojisi - Emin Ergen Ders kitabı olarak hazırlanmış olan bu çalışmada, iskelet kasları ve egzersiz, hareket konuları, enerji, egzersiz ve solunum, dolaşım sistemi ve egzersize uyumu, beslenme, sportif pe...

Nobel Akademik Yayıncılık

Matematik ve Origami - Hülya Gür

Matematik ve Origami - Hülya Gür Bu kitap, ilkokul, ortaokul öğretmen ve öğrencilerine, sınıf öğretmenliği ve ilköğretim matematik öğretmenliği bölümündeki öğretmen adaylarına, çocukları ile kaliteli zaman geçirmek i...

Nobel Akademik Yayıncılık

Çözümlerin Ortak Şifresi: Sinerji

Çözümlerin Ortak Şifresi: Sinerji Kaliteli, zamanında ve uygun maliyetli sonuçlar elde edebilmenin yolu bütünün onu oluşturan parçalardan daha fazla anlam yüklü ve bir o kadar da değerli olduğunu idrak etmekten geçme...

Nobel Akademik Yayıncılık

Çalışma Hayatında Tükenmişlik Sendromu: Tükenmişlikle Mücade - Olca Sürgevil Dalkılıç

Çalışma Hayatında Tükenmişlik Sendromu: Tükenmişlikle Mücade - Olca Sürgevil Dalkılıç Çalışma Hayatında Tükenmişlik Sendromu: Tükenmişlikle Mücadele Teknikleri - Olca Sürgevil Dalkılıç Çalışan ane olmak ne demek? Ane...

Nobel Akademik Yayıncılık

Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu

Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Yüksek öğretim kurumu ilk kez 201–201 yılında okutulmak üzere öğretmen yetiştiren kurum programlarının tümüne “konu alanı ders kitaplarının incelenmesi” isimli bir ders koymu...

Nobel Akademik Yayıncılık

Bilişsel Davranışçı Terapi: Temelleri Ve Ötesi - Cognitive Behavior Therapy: Basics And - Judith S. Beck

Bilişsel Davranışçı Terapi: Temeleri Ve Ötesi - Cognitive Behavior Therapy: Basics And - Judith S. Beck Bilişsel Davranışçı Terapi: Temeleri Ve Ötesi - Cognitive Behavior Therapy: Basics And - Judith S. Beck “BİLİŞSE...

Nobel Akademik Yayıncılık

Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Fen Bilgisi 4-8

Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Fen Bilgisi 4-8 Bu dizide, ilgili konudaki ders kitabı incelenirken biçim, tasarım, içerik, ölçme ve program açısından dikat edilmesi ve üzerinde durulması gereken konu ve no...

Nobel Akademik Yayıncılık

Kur’an-ı Kerim’e Göre Hazreti Muhammed (Sallallahu Aleyhi Ve Sellem)

Yüce Alah, tarih boyunca çeşitli zamanlarda insanlığa örnek ve rehber olacak peygamberler göndermiştir. İşte o peygamberlerin ilki Hz. Âdem (a. s), sonuncusu Hz. Muhamed’tir (s. a. v). Hz. Muhamed Mustafa (s. a. v), ...

Nobel Akademik Yayıncılık

Çözümlü Lineer Cebir Alıştırmaları -Mühendislik ve İstatistik Bölümleri için- - Arif Sabuncuoğlu

Çözümlü Liner Cebir Alıştırmaları -Mühendislik ve İstatistik Bölümleri için- - Arif Sabuncuoğlu Bu kitap, yazarın “Mühendisler ve İstatistikçiler için Liner Cebir” adlı kitabındaki alıştırmaların çözümlerini kapsama...

Nobel Akademik Yayıncılık

Sekreterler İçin Telefon El Kitabı

Sekreterler İçin Telefon El Kitabı Genel amacı telefon iletişimlerinin daha etkin gerçekleştirilmesi konusunda yol göstermek olan kitap, özelikle sekreterlerin, örgütün dışa açılan bir penceresi olarak, konuşmalarıyl...

Nobel Akademik Yayıncılık

Çocuklar Ve Öğretmenler Arasındaki İlişkilerin Zenginleştirilmesi

İnsanın en önemli gelişimsel özeliklerinden biri, etkileşimler yoluyla nitelikli kişilerarası ilişkiler kurması ve bunları sürdürmesidir. Bu bağlamda, günümüzde, erken çocukluk döneminde kurulan ilk ilişkilerin önemi...

Nobel Akademik Yayıncılık

Uygulamalı Davranış Analizi (Eğitimciler İçin) - Applied Behavior Analysis For Teacher-Anne C. Troutman

Uygulamalı Davranış Analizi (Eğitimciler İçin) - Aplied Behavior Analysis For Teacher-Ane C. Troutman Uygulamalı Davranış Analizi (Eğitimciler İçin) - Aplied Behavior Analysis For Teacher Bu kitabın çevirisine bir gr...

Nobel Akademik Yayıncılık

Antrenörün Liderliği-Mehmet Göral

Antrenörün Liderliği-Mehmet Göral Antrenörün Liderliği - Gökhan Çalışkan, Mehmet Göral “Artık insanlar başlarında sıradan bir yönetici değil, vizyonu ile organizasyonu ileriye götürebilecek, insanlara farklı bir...

Nobel Akademik Yayıncılık

Temel Biyolojik Psikoloji - Essential Biological Psychology - Jim Barnes

Temel Biyolojik Psikoloji - Esential Biological Psychology - Jim Barnes Temel Biyolojik Psikoloji - Esential Biological Psychology - Jim Barnes Dünyada son yılarda beyin ve davranış üzerine yapılan çalışmalar ilgi...

Nobel Akademik Yayıncılık

Çevrimiçi Satış: Bugünden Geleceğe Bir Potansiyel

Çevrimiçi Satış: Bugünden Geleceğe Bir Potansiyel Çevrimiçi Satış: Bugünden Geleceğe Bir Potansiyel Güçlü bir pazarlama yönetimi, bir firmanın finansal performansını artırır. Çünkü satışı kolaylaştırır. Günümüzde ise...

Nobel Akademik Yayıncılık

Adli Psikoloji

Adli psikologlar, adli sistemde bilirkişiliğine başvurulan uzmanlardandır. Psikolojinin ve hukukun kesişme noktasındaki adli psikoloji psiko-yasal sorunların çözümünde bilimsel veri üretmeyi, verileri genelgeçer kur...

Nobel Akademik Yayıncılık

Uzman Sistemler -bir Yapay Zeka Uygulaması-

Uzman Sistemler -bir Yapay Zeka Uygulaması- Uzman Sistemler hakında yabanı literatürün oldukça zengin olmasına karşın, bu alanda Türkçe kaynak yok denecek kadar azdır. Özelikle de kitap formatında çalışmaların eksikl...

Nobel Akademik Yayıncılık

Sınıf Öğretmenlerine Türkçe Öğretimi

Sınıf Öğretmenlerine Türkçe Öğretimi Türkiye’de Program geliştirme alanındaki son gelişmeler, uygulamalarla kaynak gereksinimini zorunlu kılmıştır. 205 Türkçe Öğretim Programı da toplumun gereksinimlerine göre yenide...

Nobel Akademik Yayıncılık

Sayısal Sinyal İşleme (Digital Signal Processing) - John G. Proakis

Sayısal Sinyal İşleme (Digital Signal Procesing) - John G. Proakis Elinizde bulunan dördüncü basım, ayrık-zamanlı sinyalerin, sistemlerin ve modern sayısal sinyal işlemenin temelerini içermektedir. Elektrik mühendis...

Nobel Akademik Yayıncılık

Markalamada Yol Haritası

Markalamada Yol Haritası Türkiye’de marka üzerine yazılmış kitaplara baktığımız zaman tercüme ya da popülist yüzlerce esere rastlamaktayız. Elinizde tutuğunuz bu kitap ise, başarılı marka yaratmak ve sürdürmenin yola...

Nobel Akademik Yayıncılık

Bilgisayar Bilimine Giriş - Dennis Brylow

Bilgisayar Bilimine Giriş kitabı, gerek Bilgisayar Mühendisliği gerekse diğer mühendislik alanlarındaki öğrenciler ve alana ilgi duyan diğer okuyucular için Bilgisayar Bilimleri hakında kapsamlı bir bakış kazandırmak...

Nobel Akademik Yayıncılık

Kinesiyolojide İstatistik

Kinesiyolojide İstatistik Kinesiyolojide İstatistik kitabı, ölçme, araştırma, verilerin düzenlenmesi ve gösterilmesi, mod, ortanca, ortalama ve değişkenlik ölçütleri gibi birçok temel istatistik konularını kapsamakta...

Nobel Akademik Yayıncılık

Psikolojik Danışmanlar İçin El Kitabı - Fulya Yüksel Şahin

Psikolojik Danışmanlar İçin El Kitabı - Fulya Yüksel Şahin Psikolojik Danışmanlar İçin El Kitabı - Fulya Yüksel Şahin Psikolojik danışma mesleği nasıl bir meslektir? Psikolojik danışma süreci ve aşamaları nelerdir? P...

Nobel Akademik Yayıncılık

Kitap Türleri

Nobel Akademik Yayıncılık tüm kitaplar Nobel Akademik Yayıncılık ücretsiz online oku ve dinle

Nobel Akademik Yayıncılık