Litera Türk tüm kitaplar Litera Türk ücretsiz

  • Ev
  • // Litera Türk tüm kitaplar Litera Türk ücretsiz

Litera Türk tüm kitaplar Litera Türk ücretsiz tam sürüm

İnsan İnsandan Beslenir 3

Voscren, Türkiye’den bir küresel dijital marka çıkarma vizyonu ile yola çıkan ve 2017 Aralık ayı itibari ile 12 ülkeden kulanıcıya ulaşan bir eğitim uygulamasıdır. Voscren kurum kültürünün en önemli hedeflerinden bi...

Litera Türk

Türkiye'de Demokrasi Kültürü ve Medya

Türkiye'de Demokrasi Kültürü ve Medya Demokratik sistemlerde medya, normatif birişlev olarak demokrasinin işleyişini ve demokratik siyasetin toplumsal düzende sağlıklı bir yapıya kavuşmasını sağlama görevini yerine g...

Litera Türk

Medya Ve Siyasal Katılım-Enes Bal

Medya Ve Siyasal Katılım-Enes Bal Medya ve Siyasal Katılım - Medyanın bireylerin siyasal davranışı üzerinde etkili olup olmadığı, eğer etkiliyse bu etkinin derecesinin ne olduğu konusunda yüzyılı aşkın bir süred...

Litera Türk

Göç Kimlik Aidiyet

Göç Kimlik Aidiyet Toplumsal bir varlık olan insanın, daha iyiye ulaşma gayretlerinden biri olan göç hareketleri, tarih kadar eskidir, hata kimi zaman bireysel ve toplumsal tarihin seyrini değiştiren, tarihi yeniden ...

Litera Türk

Kitap Türleri

Litera Türk tüm kitaplar Litera Türk ücretsiz online oku ve dinle

Litera Türk