Lis Basın Yayın tüm kitaplar Lis Basın Yayın ücretsiz

  • Ev
  • // Lis Basın Yayın tüm kitaplar Lis Basın Yayın ücretsiz

Lis Basın Yayın tüm kitaplar Lis Basın Yayın ücretsiz tam sürüm

Evina Becıreki

Evina Becıreki Her tişt bi destpek u dawi ye. Tene evina duali bi destpek e le be dawi ye weki ya Mem u Zine. A yekali weki bihevrebuna şev u roje zivistan u havine an ji weki ya min u Periye ye. Timi li pey hev u du...

Lis Basın Yayın

Bartlebye Nivisevan

Bartlebye Nivisevan "Gava ku min gazi Her weki ku vebeje Bartlebye nivisevan e ve yek ji navdartirin novelen wejeya cihane ya Herman Melvile ji seri ta dawiye hest pe dike, digel dudiliyen xwe. Bartlebye Nivisevan (1...

Lis Basın Yayın

Xewna Kolayi

Xewna Kolayi Ali Bayram, di "Xewna Kolayi" de bi helbeste welateki neqiş dike. Ew welate di kevala kurmanciye de hatiye nigarkirin, hemü taybetiyen ve xake ji-eş, azar, kuştin, berxwedan, serhildan, işq, teneti. di x...

Lis Basın Yayın

Hopo

Hopo Romana Erebe Şemo ya bi nave “Hopo”, ku li jer bandora şoreşeke mezin, Şoreşa Sovyete, behsa guherin ü veguherina pergala Kurdan a abori, civaki ü siyasi dike. Di ve reya legerina Kurdan bo peydakirina romane de...

Lis Basın Yayın

Hibra Sor

Hibra Sor Eşira Antik "erde kesk bi ro de diçe" Li ber darebeyen qehwexaneyenwarxanen seqem hilm li ber dev,diqerisin serpuş u kolozen zemander,li ser seriyan de dipelişin. Çend heb bendewaren birçi,u bi pişikeki ve ...

Lis Basın Yayın

Kitap Türleri

Lis Basın Yayın tüm kitaplar Lis Basın Yayın ücretsiz online oku ve dinle

Lis Basın Yayın