Kabalcı Yayınevi tüm kitaplar Kabalcı Yayınevi ücretsiz

  • Ev
  • // Kabalcı Yayınevi tüm kitaplar Kabalcı Yayınevi ücretsiz

Kabalcı Yayınevi tüm kitaplar Kabalcı Yayınevi ücretsiz tam sürüm

Orta Asya Tarih ve Uygarlık

Orta Asya Tarih ve Uygarlık Orta Asya Tarih ve Uygarlık - JEAN – PAUL ROUX Orta Asya büyük bir uygarlık merkezi, güçlü düşünce akımlarına, dehalara, bilime ve sanata hayat veren özel diyarlardandır. Zerdüşt bu to...

Kabalcı Yayınevi

Demirciler Ve Simyacılar

Demirciler Ve Simyacılar Eliade bu kitabında madencilik, demircilik ve metal işçiliği gibi mesleklere özgü bazı mitleri, ayin ve simgeyi dinler tarihi açısından ele alıyor. Yazarın amacı, bilim tarihini inceleyen uz...

Kabalcı Yayınevi

Tarih Sümer'de Başlar - Samuel Noah Kramer

Tarih Sümer'de Başlar - Samuel Noah Kramer Tarih Sümer'de Başlar - SAMUEL NOAH KRAMER İlk yasa sistemi hangi uygarlığa aiti? İlk vergi indirimini hangi uygarlık uyguladı? Ya ilk atasözü, ilk aşk şarkısı, ilk atas...

Kabalcı Yayınevi

Babil Simyası Ve Kozmolojisi-Mircea Eliade

Babil Simyası Ve Kozmolojisi-Mircea Eliade Babil Simyası Ve Kozmolojisi - Mircea Eliade Mircea Eliade, zihniyet tarihiyle ilgili daha kapsamlı bir kitap için giriş olarak tasarladığı bu eserinde, simyanın kökeni ...

Kabalcı Yayınevi

Mistik Hint Erotizmi

Mistik Hint Erotizmi Budhayı erotik bir esrime içinde gören ve onu ayıplayan bir bilgeye Budhanın cevabı şöyle olmuş: Kadınlar tanrılardır, kadınlar hayatır, kadınlar süstür. Kadınların arasında her zaman düşünceli ...

Kabalcı Yayınevi

Avrupa Seks Ve Korku Sineması ( Immoral Tales )

Avrupa Seks Ve Korku Sineması ( Imoral Tales ) Altmışlar ve yetmişler boyunca Avrupalı korku sinemacıları tamamen çıldırmış gibiydi. Erotizm ve dehşeti iç içe katarak yeni bir sinema türü oluşturuyor ve giderek daha...

Kabalcı Yayınevi

Ruhun Uzun Karanlık Çay Saati - Douglas Adams

Ruhun Uzun Karanlık Çay Sati - Douglas Adams Ruhun Uzun Karanlık Çay Sati - Douglas Adams Harika bir şekilde garip… Öyle paragraflar var ki uzun uzun ve yüksek sesle gülmeden okumak imkânsız…The Boston Sunday Her...

Kabalcı Yayınevi

Metafizik Üzerine Düşünceler-Rene Descartes

Metafizik Üzerine Düşünceler-Rene Descartes Metafizik Üzerine Düşünceler - Renatus Descartes Descartesın Tanrının varlığını ve insan ruhu ile bedeninin birbirinden ayrı olduğunu kanıtlamaya çalıştığı Metafizik Üz...

Kabalcı Yayınevi

Moğol İmparatorluğu Tarihi

Moğol İmparatorluğu Tarihi Türkiye ve özelikle Orta Asya Türk dünyasıyla iligili yayımları 1950’lere uzanan Jean-Paul Roux, dilimize kazandırılmış Türklerin Tarihi, Aksak Timur, Türklerin ve Moğoların Eski Dini ve y...

Kabalcı Yayınevi

Koçi Bey Risaleleri

Koçi Bey Risaleleri Koçi Bey RisaleleriOsmanlı İmparatorluğu’nun en karakteristik ve kendine özgü padişahlarından birisi şüphesiz IV. Murad’dır. Çocuk denecek yaşta hükümdar olan Murad, Anadolu’da isyanların, İstanbu...

Kabalcı Yayınevi

Otostopçu 5: Çoğunlukla Zararsız

Otostopçu 5: Çoğunlukla Zararsız Bilimkurgu yazınının benzersiz ismi Douglas Adamsın neredeyse dünyanın tüm dilerine çevrilmiş dizisi Otostopçunun Galaksi Rehberi BCde radyo oyunu olarak yayınlanışının ardından büyü...

Kabalcı Yayınevi

Otostopçunun Galaksi Rehberi 1. Kitap - Douglas Adams

Otostopçunun Galaksi Rehberi 1. Kitap - Douglas Adams Bilimkurgu yazının benzersiz ismi Douglas Adams ın neredeyse dünyanın tüm dilerine çevrilmiş dizisi Otospotçunun Galaksi Rehberi BC de radyo oyunu olarak yayınla...

Kabalcı Yayınevi

Fantastik Filmler Uzakdoğu’dan Güney Amerika’ya

Fantastik Filmler Uzakdoğu’dan Güney Amerika’ya Dünyanın dört bir yanında sinemanın doğuşundan itibaren üretilen pek çok tuhaf film, “seçkin” sinema eleştirmenleri tarafından inatla dikate alınmazlar. Genelikle hızl...

Kabalcı Yayınevi

Annem Ve Hayatın Anlamı - Irvin D. Yalom

Anem Ve Hayatın Anlamı - Irvin D. Yalom Nietzsche Ağladığında ve Aşkın Celadı gibi tanınmış kitapların yazarı Irvin Yalom, bu kitapta psikoterapi ve hayaın anlamını arama çabasında kendisinin ve hastalarının yaşadığı...

Kabalcı Yayınevi

ION Şiir Üzerine

ION Şir Üzerine Başta Homeros ve Hesiodos olmak üzere şairlerin tanrı-sal ilhamlarla ve edebi inceliklerle örülü şirsel dünya-larına yöneltilmiş felsefi bir şir ve sanat eleştirisi niteli-ğini taşımaktadır. Sokrates...

Kabalcı Yayınevi

Aslında Bayan Blum Sütçüyü Tanımak İstiyordu-Peter Bichsel

Aslında Bayan Blum Sütçüyü Tanımak İstiyordu-Peter Bichsel Aslında Bayan Blum Sütçüyü Tanımak İstiyordu - Peter Bichsel Asımda Bayan Blum Sütçüyü Tanımak İstiyordu^ Çağdaş isviçre Edebiyatının E Dürenmat ve Max F...

Kabalcı Yayınevi

Dünya Sinema Tarihi - Geoffrey Nowell Smith

Dünya Sinema Tarihi - Geofrey Nowel Smith Sinema yeryüzü cenetidir. Oxford’un hazırladığı Dünya Sinema Tarihi, bu cenetin Paris’te yaradılışından günümüzdeki internet yayınlarına dek geçirdiği evrimi, ulusal sinema e...

Kabalcı Yayınevi

Şahname 2 - Firdevsi

Şahname 2 - Firdevsi “Ben öyle yüce bir şir sarayı yükseltim ki, yelden de yağmurdan da zarar görmeyecek. Artık ölmeyeceğim, hep diri kalacağım ben, çünkü sözün tohumunu atım bu toprağa ben. ” Şahnâme, doğuya ışık tu...

Kabalcı Yayınevi

Şahname - Firdevsi

Şahname - Firdevsi Hayatı hakında ayrıntılı bilgilere sahip olamadığımız İranlı şair Firdevsî iyi bir dil eğitimi almış, edebi anlamda yetkinliğe ulaştığı Farsçanın yanı sıra Pehlevice ve Arapçayı öğrenerek zengin b...

Kabalcı Yayınevi

Baburname (Ciltli) - Gazi Zahireddin Babur Şah

Baburname (Ciltli) - Gazi Zahiredin Babur Şah Babur, 1483'tenfold 1530'a kadar süren hayatını, padişah olduğu 1494 yılından başlayarak ölümüne dek Çağatay Türkçesiyle kaleme aldığı hatıratına nakşetmiştir. Ona böyle...

Kabalcı Yayınevi

Halit Refiğ

Halit Refiğ Bu söyleşiler toplamı Türk sinemasının çok yönlü ismi Halit Refiğ'in sinemaya olduğu kadar hayata ilişkin görüşlerini de içermekte. Refiğ'in askerliğini yaptığı Kore'de çektiği belgeselerle başlayan sinem...

Kabalcı Yayınevi

Bağışlanan Terapi - Irvin D. Yalom

Bağışlanan Terapi - Irvin D. Yalom Otuzbeş yıldır psikiyatrist olarak çalışan ve ödülü bir yazar olan Irvin Yalom bilgeliğini bu kez de Bağışlanan Terapi'de gösteriyor. Sarsıcı oluşu, derinliği ve büyük ölçüde uygul...

Kabalcı Yayınevi

Dinlerin Çarpışması

Dinlerin Çarpışması Çağdaşlarımıza gündemleri oluşturan bu altüst edici olayların (Afganistan'a Sovyet müdahalesi, Körfez Savaşı, Dünya Ticaret Merkezi saldırısı, Londra veya Madrid terörist saldırıları, Sadam Hüseyi...

Kabalcı Yayınevi

Otostopçu 6 : Kuşkucu Somon ( The Salmon Of Doubt ) - Douglas Adams

Otostopçu 6 : Kuşkucu Somon ( The Maroon Of Doubt ) - Conifers Adams Conifers Adams'ın okuyucuda bağımlılık yaratan zekâ ve kahkaha dolu dünyasına girmek üzeresiniz. Elinizdeki kitap Conifers Adams'ın Mayıs 202'deki...

Kabalcı Yayınevi

Antigone'nin İddiası

Antigone'nin İdiası Antigone'nin suçu, ağabeyinin cesedini, dayısı Kral Kreon'un yasağına rağmen gömesidir. Kreon'un huzuruna çıktığında failin kendisi olduğunu inkar etmeyi rededer, eyleminin arkasında durur. Yasakl...

Kabalcı Yayınevi

Türklerin Ve Moğolların Eski Dini - Jean-Paul Roux

Türklerin Ve Moğoların Eski Dini - Jean-Paul Roux Otuz yılık yoğun bir çalışmanın ürünü olan bu kitap alanındaki temel kitaplardan birisi olup Altay Türklerinde Ölüm ile Altay Toplumlarında Kutsal Hayvanlar ve Kutsal...

Kabalcı Yayınevi

İstanbul’un Fethi Dukas Kroniği 1341-1462 - Dukas

İstanbul’un Fethi Dukas Kroniği 1341-1462 - Dukas XV. Yüzyıl’daki hiçbir olay, Avrupa’dan başlayıp Asya steplerinin içine uzanan geniş coğrafyayı İstanbul’un Osmanlılar tarafından fethi kadar etkilememiştir. Kalın s...

Kabalcı Yayınevi

Ortaçağda Dinsel Sapkınlıklar - Malcolm Lambert

Ortaçağda Dinsel Sapkınlıklar - Malcolm Lambert İlk olarak 197 yılında yayımlanan ortaçağdaki dinsel “sapkınlık” hareketlerinin bu kapsamlı tarihi, ortaçağ Roma ve Bizans kiliselerine karşı muhalefet ve protesto göst...

Kabalcı Yayınevi

Dune Dizisi 6 Dune Rahibeler Meclisi - Frank Herbert

Dune Dizisi 6 Dune Rahibeler Meclisi - Frank Herbert Bayağı ve sıradan olanı alıp onu yeni bir biçimde aydınlatan kişi ürkütücüdür. Fikirlerimizin değiştirilmesini istemeyiz hiç. Bu istekler tarafından tehdit ediliri...

Kabalcı Yayınevi

Sümerler - Samuel Noah Kramer

Sümerler - Samuel Noah Kramer Sümerler - Samuel Noah Kramer Sümerler önce Sümer sonra da Babil olarak bilinen topraklarda Samilerden önce yaşamış pragmatik ve yetenekli bir halktı. Bu topraklarda İÖ 50-20 arasınd...

Kabalcı Yayınevi

Kutsal Dedektiflik Bürosu - Douglas Adams

Kutsal Dedektiflik Bürosu - Douglas Adams Kutsal Dedektiflik Bürosu - Douglas Adams Douglas Adamstan Dirk Gentlynin Dedektiflik Bürosu, düşünen insanın üzerinde evrenden kaçmaca oynayabileceği bir kaykay. Philade...

Kabalcı Yayınevi

Kahramanın Sonsuz Yolculuğu - Joseph Campell

Kahramanın Sonsuz Yolculuğu - Joseph Campel Mitler üzerine yazan en tanınmış yazarlardan biri olan Joseph Campbel, bu klasik yapıtında, dünyanın bütün mitolojilerinde kahramanın yolculuğu ve dönüşümünün izini sürerek...

Kabalcı Yayınevi

Felsefenin Tesellisi

Felsefenin Teselisi Boethius’un tanrısal öngörü, kader ve özgür irade sorgulamalarını içeren en önemli yapıtıdır Felsefenin Teselisi. Pagan dünyanın düşünsel öğretileri ile ortaçağın Hıristiyanlık düşüncesinin tam e...

Kabalcı Yayınevi

Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar-Arthur Schopenhauer

Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar-Arthur Schopenhauer Genel Öğütler’den: İnsanlar için kıskançlık doğaldır: Yine de kıskançlık hem bir ayıp hem de mutsuzluktur. Bu yüzden onu mutluluğumuzun düşmanı olarak görme...

Kabalcı Yayınevi

Şeytan ( The Devil )-Jeffrey Burton Russell

Şeytan ( The Devil )-Jefrey Burton Rusel Bütün, kültürel geleneklerin kökeninde Şeytan ile Yaratıcı'nın sonsuz çatışmasının yatığına inanılmaktadır. Şeytan, insanlığın doğuşundan bu yana türlü kılığa girmiş, akıl il...

Kabalcı Yayınevi

Dedem Korkudun Kitabı

Dedem Korkudun Kitabı Dede Korkut Hikâyeleri yüzyılar boyunca sözlü gelenekte varlığını koruyup biçimlendikten sonra Oğuzların dilinde yazıya geçirildi. Hikâyelerin oluştuğu dönem de, yazıya aktarıldığı tarih de tam ...

Kabalcı Yayınevi

Metafizik Üzerine Düşünceler-Rene Descartes

Metafizik Üzerine Düşünceler-Rene Descartes Metafizik Üzerine Düşünceler - Renatus Descartes Descartesın Tanrının varlığını ve insan ruhu ile bedeninin birbirinden ayrı olduğunu kanıtlamaya çalıştığı Metafizik Üz...

Kabalcı Yayınevi

Momo - Michael Ende

Momo - Michael Ende Momo karşısındakileri, aptal insanların bile aklına parlak düşünceler getirtecek şekilde dinlerdi.Momo’nun yanında oynayan oyunlar başka hiçbir yerde oynanamazdı. Yaşanılan gün içinde çok büyük ...

Kabalcı Yayınevi

Orta Asya Tarih ve Uygarlık

Orta Asya Tarih ve Uygarlık Orta Asya Tarih ve Uygarlık - JEAN – PAUL ROUX Orta Asya büyük bir uygarlık merkezi, güçlü düşünce akımlarına, dehalara, bilime ve sanata hayat veren özel diyarlardandır. Zerdüşt bu to...

Kabalcı Yayınevi

Lysis

Lysis Dostluk kavramının felsefi bir sorun olarak ele alındığı en temel yapıtır Lysis. Gençlik diyalogları arasında yer alan bu yapıta Platon, o kendisine özgü ironik üslubuyla karşımıza çıkardığı Sokrates’in ağzınd...

Kabalcı Yayınevi

Ruhun Uzun Karanlık Çay Saati - Douglas Adams

Ruhun Uzun Karanlık Çay Sati - Douglas Adams Ruhun Uzun Karanlık Çay Sati - Douglas Adams Harika bir şekilde garip… Öyle paragraflar var ki uzun uzun ve yüksek sesle gülmeden okumak imkânsız…The Boston Sunday Her...

Kabalcı Yayınevi

Otostopçu 6 : Kuşkucu Somon ( The Salmon Of Doubt ) - Douglas Adams

Otostopçu 6 : Kuşkucu Somon ( The Salmon Of Doubt ) - Douglas Adams Douglas Adams'ın okuyucuda bağımlılık yaratan zekâ ve kahkaha dolu dünyasına girmek üzeresiniz. Elinizdeki kitap Douglas Adams'ın Mayıs 202'deki öl...

Kabalcı Yayınevi

Arthur'Un Ölümü-Sir Thomas Malory

Arthur'Un Ölümü-Sir Thomas Malory Efsane Sumerlerde kadınların rüyalarına girerek onlarla sevişen Lilit'in benzeri bir şeytanla yani Incubusla sevişen bir kadından iki yüz seksen bir günde doğan yarı insan yarı şeyt...

Kabalcı Yayınevi

Kitap Türleri

Kabalcı Yayınevi tüm kitaplar Kabalcı Yayınevi ücretsiz online oku ve dinle

Kabalcı Yayınevi