Küre Yayınları tüm kitaplar Küre Yayınları ücretsiz

  • Ev
  • // Küre Yayınları tüm kitaplar Küre Yayınları ücretsiz

Küre Yayınları tüm kitaplar Küre Yayınları ücretsiz tam sürüm

Medeniyetler Ve Şehirler-Ahmet Davutoğlu

Medeniyetler Ve Şehirler-Ahmet Davutoğlu Medeniyetler ve Şehirler - Ahmet DavutoğluŞehirlerin kaderi, tarihî akış içinde ait oldukları medeniyetlerin kaderi ile özdeştir. Bu bağlamda medeniyetler ile şehirler arasınd...

Küre Yayınları

Asimilasyondan Tanınmaya

Bu kitap Türkiye’de yeni yeni tartışılmaya başlayan, ama uluslararası alanda özelikle de Avrupa’da uzun süredir gündemde olan azınlıklar konusunu ele almaktadır. Modern devletlerin ortaya çıktığı on yedinci yüzyıldan...

Küre Yayınları

Rus Jeopolitiği

Rus Jeopolitiği Jeopolitik yöntem, mahiyeti itibariyle karşıt iki hakimiyet modelinin -deniz ve kara- temel düalizmine dayanmaktadır. Bu düalizmi dikate almaksızın jeopolitik hakında fikir beyan etmek, yerçekimi yas...

Küre Yayınları

İngiliz Oryantalizmi Ve Tasavvuf

Oryantalist çalışmalarla Doğu toplumlarına ilişkin üretilen bilgi, Doğu’yu tanımlayıcı ve açıklayıcı olmaktan öte Batı kimliğinin pekiştirilmesi gayesini güder. Bu yüzden oryantalist bilgi nesnel olmaktan ziyade, ol...

Küre Yayınları

Uluslararası İlişkilere Giriş

Uluslararası İlişkilere Giriş Türkiye’de Uluslararası İlişkiler bölümlerinde yaşanan en önemli sıkıntılardan birisi bölüme yeni başlayan öğrencilerin anlayabileceği tarzda ve uluslararası ilişkiler disiplininin temel...

Küre Yayınları

Disiplinlerin Kaosu

Disiplinlerin Kaosu Disiplinlerin Kaosu - Andrew Abot Andrew Abot, Disiplinlerin Kaosu’nda, sosyal bilimlerin gelişiminin yeni ve cesur bir analizini yapıyor. Disiplinlerin Kaosu bilginin gerçekte nasıl değişip...

Küre Yayınları

Kitap Türleri

Küre Yayınları tüm kitaplar Küre Yayınları ücretsiz online oku ve dinle

Küre Yayınları