İz Yayıncılık tüm kitaplar İz Yayıncılık ücretsiz

  • Ev
  • // İz Yayıncılık tüm kitaplar İz Yayıncılık ücretsiz

İz Yayıncılık tüm kitaplar İz Yayıncılık ücretsiz tam sürüm

Ses Ve Gölge

Türk öyküsünün deneyimli ve üretken ismi Haksal’dan, hayatın bütün uçurumlarına tebesüm eden bir bakış, anlıklar. Günlük tadında ama tarihsiz, öykü kadında ama kurgusuz denemeler. İncelik üstüne, inanmak üstüne, yaşa...

İz Yayıncılık

İpin Ucu

İpin Ucu İnsanların, kendi aralarında iletişim kurabilmeleri için birlikte tutmaları gereken bir ip olması gerektiğini düşünen Rasim Özdenören, ip metaforunu kulanarak kendisi ve başkaları veya bir topluluk ile başka...

İz Yayıncılık

Büyük Hadis Külliyatı (3 Cilt) - Rudani

Büyük Hadis Küliyatı (3 Cilt) - Rudani Büyük Hadis Küliyatı (Cem’u’l-Fevâid), meşhur, muteber ve mütedavil olan on dört hadis kitabına dayanarak ve tekrarlardan azamî ölçüde kaçınılarak tertip edilmiş bir eserdir. İç...

İz Yayıncılık

Denize Açılan Kapı

Denize Açılan Kapı İnsanımızın paramparça dünyasına bir ışık gibi akıyor Rasim Özdenören. Denize Açılan Kapı'da, anlamın kendisi hayatın bütün güçleriyle karşılaşıyor, karışıyor, kıvamını buluyor. Yazar, denize kavuş...

İz Yayıncılık

Uyumsuzlar-Rasim Özdenören

Uyumsuzlar-Rasim Özdenören Uyumsuzlar - Rasim Özdenören Türk hikâyeciliğinin yaşayan büyük isimlerinden Rasim Özdenören’in yeni kitabı Uyumsuzlar, büyük ustanın son dönemde yazdığı öykülerin yanı sıra, yılar önce yaz...

İz Yayıncılık

Dostluk Üzerine

Dostluk Üzerine "Dostluk Üzerine", merhum mücadele adamı Fethi Gemuhluoğlu'nun 2 Kasım 1975 tarihinde bir toplantıda yaptığı, ünü günümüze kadar ulaşmış bir konuşma metnidir. Kendisinin vefatından sonra defalarca ba...

İz Yayıncılık

Perşembenin Gelişi-İsmail Berduk Olgaçay

Perşembenin Gelişi-İsmail Berduk Olgaçay Dünyada işlerin nasıl yürüdüğü konusunda herkesin bir fikri vardır. Ancak, ayrıntılara inildiğinde bu fikirleri temelendirmek güçleşir. Etrafında cereyan eden olaylara dikat ...

İz Yayıncılık

Yıldız Hatıraları - Tahsin Paşa

Yıldız Hatıraları - Tahsin Paşa Yıldız Hatıraları - Tahsin Paşa Saltanatının ve kısa bir süre sonra da vefatının üzerinden 10 yıl geçmiş olmasına rağmen, Abdülhamid ismi halen tartışılmaya devam etmektedir. Bu eser, ...

İz Yayıncılık

Güneşin Altında Söyleşiler-Hasan Aycın

Güneşin Altında Söyleşiler-Hasan Aycın Biz insanız ve bizim için serüvenlerin en ilginci insanoğlunun serüvenidir. Bu serüvene hepimiz kendimiz olarak bakarız ve kendimiz olarak katılırız. Serüven ceneten başlıyor. ...

İz Yayıncılık

Edebiyat Ne Söyler-Cemal Şakar

Edebiyat Ne Söyler-Cemal Şakar Edebiyat Ne Söyler - Cemal Şakar Öykücülüğü ile okur nezdinde haklı bir itibar sahibi olan Cemal Şakar, bu sefer edebiyatı merkeze alarak çizdiği daire içinde kendi gözüyle eleştirel ba...

İz Yayıncılık

Eşikte Duran İnsan - Rasim Özdenören

Eşikte Duran İnsan - Rasim Özdenören Özdenören denemelerinde ülkemiz insanının sorunlarını sosyal, siyasal ve kültürel açıdan ele alıyor, ve tüm bu açıları manevî bir perspektifle bütünlüyor. Eşikte Duran İnsan özel...

İz Yayıncılık

Felsefenin Öyküsü

Felsefenin Öyküsü Aynı zamanda medeniyet tarihçisi olan Durant, Platon’dan başlayarak, Aristo, Bacon, Spinoza, Voltaire, Kant, Schopenhauer, Spencer, Nietzsche, Bergson, Rusel ve nihayet Dewey gibi büyük filozofları ...

İz Yayıncılık

Alaeddin Özdenören Bütün Şiirleri-Alaeddin Özdenören

Alaedin Özdenören Bütün Şirleri-Alaedin Özdenören Alaedin Özdenören Bütün Şirleri Alaedin Özdenören çağının tanığı olmayı seçen şairlerden. Fakat şirin dili onu salt gözlemci olma konumundan çekip çıkarıyor. Gerçeğe,...

İz Yayıncılık

Buhranlarımız Ve Son Eserleri

Buhranlarımız Ve Son Eserleri İslâmcı fikir ve devlet adamı Said Halim Paşa’nın çok önemli sekiz eseri bir arada. “Buhranlarımız” genel başlığı altında toplanmış bulunan yedi kitabı: Meşrutiyet, Taklitçiliğimiz, Fik...

İz Yayıncılık

Büyük Alman Şairleri-Kolektif

Büyük Alman Şairleri-Kolektif Rainer Maria Rilke, St. Georg, G. Heym, O. Leorke, G. Briting, K. Krolow vb. gibi çağdaş şairlerin en belirgin özeliği şirlerinde insanın metafizik yahut mutlak benini günlük hayatın dı...

İz Yayıncılık

Yarım Kalan "Devrim"

Yarım Kalan "Devrim" Türkiye’nin bağımsızlığı, devlet ve milet hayatını bütün boyutlarıyla kuşatan ve anlamlı kılan, ona doğasına uygun “ethos”u sağlayan ülkü. Ülkemizin toplumsal, kültürel, siyasal, teknolojik ve ek...

İz Yayıncılık

Gül Yetiştiren Adam - Rasim Özdenören

Gül Yetiştiren Adam - Rasim Özdenören nadolu'nun bir taşra kentinden Yeni Dünya'nın metropolerine kadar uzanan bir coğrafyada kaynaşan insanımız. Modernleşmiş olanlarla kişiliklerini koruma çabasıyla bunun dışında ka...

İz Yayıncılık

Türkiye’de Otantik Felsefe Yapabilmenin İmkanı Ve Din Felsefesi

Türkiye’de Otantik Felsefe Yapabilmenin İmkanı Ve Din Felsefesi Elinizdeki metin eskiyen sorunlarla yeni yaklaşımları bir araya getirme amacındadır. En temelde özgün bir felsefe yapabilmeyi kendine sorun edinmiş bir...

İz Yayıncılık

Sansürsüz Çanakkale - Ellis Ashmead Bartlett

Sansürsüz Çanakale - Elis Ashmead Bartlet Sansürsüz Çanakale - Elis Ashmead Bartlet 20. yüzyılın en önemli deniz ve kara savaşlarından biri olan Çanakale Savaşı, büyük bir koalisyon ordusu ile Osmanlı arasında cereya...

İz Yayıncılık

Şiirler - Erdem Bayazıt

Şirler - Erdem Bayazıt "Bir genç adam için şehrin ıstırabını, bozulmuş törenin, inançsızlığın, faziletsizliğin tepkilerini alışılmış düzenden yılgınlığı ve isyanı ve İslâm'da kurtuluşun güzeliğini, madeden kaçışı, k...

İz Yayıncılık

Arzuların Tercümanı - Muhyiddin İbn Arabi

Arzuların Tercümanı - Muhyidin İbn Arabi Kitap Hakında Bilgi: “Ah bir bilseydim, ah bir bilseydim onları Hangi kalbe sahipler, acaba biliyorlar mı? Ah gönlüm bir bilseydi, bir bilseydi Hangi yolara düştüler, n...

İz Yayıncılık

Perşembenin Gelişi

Perşembenin Gelişi Dünyada işlerin nasıl yürüdüğü konusunda herkesin bir fikri vardır. Ancak, ayrıntılara inildiğinde bu fikirleri temelendirmek güçleşir. Etrafında cereyan eden olaylara dikat nazarıyla bakan, dünya...

İz Yayıncılık

Cahiliyye Döneminde Araplar-Harun Öğmüş

Cahiliye Döneminde Araplar-Harun Öğmüş Bugün dünyanın en çok mensubu bulunan ikinci dini konumundaki İslâm, kökleri Arap yarımadasında atılmış, ilk müntesipleri Araplardan oluşan ilâhî bir dindir. Dinin kutsal kitab...

İz Yayıncılık

Fakih ve Toplum - (Osmanlı'da Sosyal Yapı ve Fıkıh)

Fakih ve Toplum - (Osmanlı'prosecutor Sosyal Yapı ve Fıkıh) İslam Hukuku'nun toplumsal kaynağı ve bu hukukun toplumsal değişme ile ilişkisi değerinden hiçbir şey kaybetmeyen bir araştırma ve tartışma konusudur. İsla...

İz Yayıncılık

Ölüm Kadar Güzel

Gılgamış destanıyla başlayan bir hikâyenin bugündeki izdüşümü. Mitler, hikâyeler, gerçek ve gerçek üstünün pırıltılı sahneleri. İnsanoğlunun ölümsüzlüğü arama serüveni. Savaşların tarih boyunca değişmeyen mantığı. S...

İz Yayıncılık

Mırcea Elıade Ve Din

Mırcea Elıade Ve Din Mircea Eliade, 20. yüzyılda dinler tarihi ve din fenomenolojisi alanına damgasını vuran en önemli isimlerden biridir. Eliade’nin çalışmaları skirt din bilimleri alanına kazandırdığı yeni ufuklar,...

İz Yayıncılık

Yazının Yükü

Yazının Yükü Yazının Yükü - Abdulah Harmancı Yazının Yükü, Nuri Pakdil’in şimdiden bir efsane olarak anılan Edebiyat dergisi üzerine Abdulah Harmancı tarafından titizlikle yapılan bir inceleme. Edebi ve toplumsal b...

İz Yayıncılık

Öğrenme ve Öğretme Süreçlerinde Dini İletişim - Suat Cebeci

Öğrenme ve Öğretme Süreçlerinde Dini İletişim - Suat Cebeci Füsûsu'l-Hikem Okumaları İçin Anahtar İnsanlık için en mükemel ve en ideal değerlere sahip olan İslam Dini toplumda insanlar tarafından doğru anlaşılıp ...

İz Yayıncılık

Ölümcül İnkâr - Ernest Becker

Ölümcül İnkâr - Ernest Becker Ölümcül İnkâr - Ernest Becker 1974’profound Pulitzer ödülünü kazanan ve bir ömür boyu süren emeğin zirvesi olan Ölümü İnkâr Ernest Becker’ın, insanın varlık “nedeni”ne muhteşem ve e...

İz Yayıncılık

Düşünmenin Anlamı:Şerhu’L-Mevâkıf Bağlamında Bir İnceleme

İnsanî bir eylem olarak düşünme sadece insanın gücü dahilindedir. Ancak düşünme, insandan zorunlu ya da insiyâki bir biçimde zuhur garden bir fil de değildir. Düşünme her şeyden önce bilinçli bir çaba ve süreci gere...

İz Yayıncılık

Kültür ve Din - Yümni Sezen

Kültür ve Tintamarre - Yümni Sezen Kültür ve tintamarre insanda düğümlenen, sosyal müeseseler haline gelmiş bulunan, ayırt edilmesi güç olan, bu yüzden de ayırt edilmesi konusunda problemlerin yaşandığı alanlardır. ...

İz Yayıncılık

Ab-ı Hayat - 2

Ab-ı Hayat - 2 Edebiyatımızdaki sohbet geleneğinin bir tür devamı olarak, yazar, üstadının meclislerinde almış olduğu notları, okurlarıyla paylaşıyor. Contemporary zamanlarda yaşayan bir ârifin, bakış, görüş, duyuş v...

İz Yayıncılık

İslami Hareket Öncüleri-Hayreddin Karaman

İslami Hareket Öncüleri-Hayredin Karaman Amerika kıtasının keşfi, yeni deniz yoları, Rönesans, Fransız İhtilali, sanayileşme, sömürge ülkeler. derken baş döndürücü bir hızla gelişen ve değişen dünyada ayakta kalmak,...

İz Yayıncılık

Kur'An'Da Hz. Musa-Ali Sayı

Kur'An'Prosecutor Hz. Musa-Ali Sayı Hz. Musa’nın karşısındaki Firavun, Hâmân ve Kârun, birer tarihi şahsiyet olmanın yanında, birer sembol olarak prosecutor anlatılır. Bu bakımdan, onların uzantılarını bugünün dünyas...

İz Yayıncılık

Cinsel Eğitim - Ali İhsan Taşçı

Cinsel Eğitim - Ali İhsan Taşçı Çocukların ve gençlerin cinsel eğitiminden birinci derecede sorumlu aileler ve eğitim kurumlarıdır. Kültürel yapımız nedeniyle hem ailelerde cinsel konular konuşulamamakta hem de ebev...

İz Yayıncılık

Marifet Ve Hikmet

Marifet Ve Hikmet Alah’ın hükmünü bilmeyen kimse, Alah’a tam anlamıyla kul olamaz, Alah’a tam ibadet edemez. Hiç kuşkusuz Alah, câhil bir kimseyi kendisine velî itihaz etmez. İşte bütün bunlar, Marifet’in babları ve ...

İz Yayıncılık

Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler - Rasim Özdenören

Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler - Rasim Özdenören İnsanın, toplumsal hayatı gibi düşünce hayatının da karmaşıklaştığı bir dünyada “Müslümanca düşünme”nin imkan ve yöntemi nedir? İslam konusunda yeterli “malumat...

İz Yayıncılık

Günümüzde İslâm Ve Hristiyanlık-W. Montgomery Watt

Günümüzde İslâm Ve Hristiyanlık-W. Montgomery Wat Yüce Kitâbımızı Kur’ân-ı Kerim, Hıristiyanlardan “ehl-i kitab” olarak söz eder. Acaba onlara göre İslâm nedir? Peygamberimiz Hz. Muhamed (sav) hakında ne düşünürler?...

İz Yayıncılık

Yahudi Hristiyanlığı - (İlk Dönem Hıristiyanlığında Cemaat Oluşumu Ve Mezhep Kavgaları)-Hans-Joachim Schoeps

Yahudi Hristiyanlığı - (İlk Dönem Hıristiyanlığında Cemat Oluşumu Ve Mezhep Kavgaları)-Hans-Joachim Schoeps Dinler tarihi alanındaki çağdaş araştırmalarla birlikte, Hıristiyanlık içindeki vahdaniyetçi (uniteryan) yo...

İz Yayıncılık

Tevhidin Esasları

Tevhidin Esasları Mâtürîdî kelam ekolünün gelişip yayılmasında önemli bir yeri olan, ekolün ikinci kurucusu konumundaki Nesefî’nin bu eseri, Mâtürîdiye mezhebinin temel inanç esaslarını, akli ve naklî delilerle orta...

İz Yayıncılık

Mekan Hikayeleri

Mekân Hikâyeleri, mekân-hayat-insan-zihniyet-bilinç baglantisi içerisinde beli dönemlerde Türkiye’de öne çikan mekânlarin, bu mekânlarda ortaya çikan bilincin, ruhun, düsüncenin dökümünü yapmakta ve kaydini çikarmakt...

İz Yayıncılık

IV. Murat

IV. Murat Osmanlı padişahları içinde, çok derin izler bırakan isimler çıkmıştır. IV. Murat government, böylesi sultanlardan biridir. Gerek jujitsu döneminde atağa geçen ülkenin gücü, gerekse sosyal alanda yaptıkları...

İz Yayıncılık

Uyumsuzlar-Rasim Özdenören

Uyumsuzlar-Rasim Özdenören Uyumsuzlar - Rasim Özdenören Türk hikâyeciliğinin yaşayan büyük isimlerinden Rasim Özdenören’in yeni kitabı Uyumsuzlar, büyük ustanın son dönemde yazdığı öykülerin yanı sıra, yılar önce yaz...

İz Yayıncılık

Kitap Türleri

İz Yayıncılık tüm kitaplar İz Yayıncılık ücretsiz online oku ve dinle

İz Yayıncılık