Bediüzzaman Said Nursî tüm kitaplar Bediüzzaman Said Nursî ücretsiz

  • Ev
  • // Bediüzzaman Said Nursî tüm kitaplar Bediüzzaman Said Nursî ücretsiz

Bediüzzaman Said Nursî tüm kitaplar Bediüzzaman Said Nursî ücretsiz tam sürüm

Sikke-i Tasdik-i Gaybi

Bu Sikke-i Gaybiyeyi mahrem tutardık, yalnız has kardeşlerime mahsustu. Ben vefat ettikten sonra neşredilsin demiştim. Fakat zabıta geldi, adliye hesabına onu sakladığımız yerden çıkardılar. İki sene ellerinde kaldı....

Bediüzzaman Said Nursî

Sözler

Risale-i Nur, Kur'an ayetlerini mana yönünden açıklamasıyla tefsir ilmi içinde değerlendirilirken, zamanın inanç ve ahlak gibi problemlerini tartışması açısından da kelam ilmi çerçevesinde değerlendirilmektedir. Müel...

Bediüzzaman Said Nursî

Emirdağ Lahikası

Bu lahika mektupları -ki Yirmiyedinci Mektup'tur. Risale-i Nur'un ilk te'lifi ile başlayıp devam edegelmiştir. Risaleler Barla'da te'lif edilmeye başlanıp Isparta ve civarında kıymettar talebeleri bu risaleleri okuma...

Bediüzzaman Said Nursî

Kastamonu Lahikası

Kastamonu Lâhika mektupları, Hz. Üstad’ın Kastamonu’ya nefyinden sonra Barla’daki ilk hizmet arkadaşları olan talebeleri, talebelerinin eşleri ve çocuklarıyla ve onların hizmetleriyle ne kadar candan ve yakından alâk...

Bediüzzaman Said Nursî

Mesnevi-i Nuriye

Bediüzzaman Said Nursi'nin yazdığı ilk eserlerindendir. Kendi ifadesiyle Risale-i nur külliyatının bir çekirdeğidir. Külliyatın bütününde ayrıntılı olarak ele alınan konulardan bir çoğu, bu eserde özet halinde sunulm...

Bediüzzaman Said Nursî

Kitap Türleri

Bediüzzaman Said Nursî tüm kitaplar Bediüzzaman Said Nursî ücretsiz online oku ve dinle

Bediüzzaman Said Nursî