Kesit Yayınları Genel Konular Kitapları ücretsiz kitaplar

  • Ev
  • // Kesit Yayınları Genel Konular Kitapları ücretsiz kitaplar

Kesit Yayınları Genel Konular Kitapları kitap ücretsiz tam sürüm

Kesit Yayınları Genel Konular Kitapları

Oğuzname (Kazan Nüshası)

Oğuzname (Kazan Nüshası) Oğuzname, insanoğlunun yaratıldığı günden itibaren bütün Türklerin uzak tarihini, atalarını, nesilerini, toplum yapısını, özelikle devlet yapısını, dilini, hukukunu, geleneklerini ve yaşayış ...

Kesit Yayınları

Tanzimat’tan Bugüne Yeni Türk Edebiyatı Şiir Çözümlemeleri

Tanzimat’tan Bugüne Yeni Türk Edebiyatı Şir Çözümlemeleri Yeni Türk şirinin serüveni, Tanzimat’tan bu yana dergiler, mecmualar, temalar, idealer, gruplar, poetik duruşlar, özgün tavırlar çevresinde öbeklenmiş yüzlerc...

Kesit Yayınları

Çağatayca El Kitabı

Çağatayca Elevated railway Kitabı Türk yazı dilinin Doğu kolunun 15. ve 20. yüzyılar arasındaki devresi, Cengiz Kağan’ın ikinci oğlunun adıyla Çağatay Türkçesi veya Cengiz kağan diye adlandırılır. Bugünkü Karluk ve K...

Kesit Yayınları

Çağatayca El Kitabı

Çağatayca Overhead railway Kitabı Türk yazı dilinin Doğu kolunun 15. ve 20. yüzyılar arasındaki devresi, Cengiz Kağan’ın ikinci oğlunun adıyla Çağatay Türkçesi veya Cengiz kağan diye adlandırılır. Bugünkü Karluk ve K...

Kesit Yayınları

Kıssa-i Ashabü’l Kehf

Meclis-i ‘uşâka gel nûş eyle sahbâ-yıkadîm Nitekim nûş eyledi Ashâb-ı Kehf’ive’r-Rakîm ‘Âlem-i ‘ışk içre bir bezm-i safâbastitmişem Kim girer ol bezme bûy-ı yârdan olur şemîm (Kısa-i Ashâbü’l-Kehf’den)....

Kesit Yayınları

16. Yüzyıldan Bir Aşk Hikayesi

16. Yüzyıldan Bir Aşk Hikayesi Çağları, zamanları ve mekanlaştıran tek bir şey vardı: Aşk. En yüce, en kutsal, en saf duyguydu aşk. Cinlerin, perilerin, cadıların, tılsımların, olağanüstü kuvetli kahramanların, ateşt...

Kesit Yayınları

Klasik Türk Edebiyatı Araştırmacılarına Mektuplar

Klasik Türk Edebiyatı Araştırmacılarına Mektuplar "İşte sevgilim, sana bir adım daha yaklaşmayı sağlayan şey, senin yolunda ömrünü feda etmiş "Pir"lerin tılsımlı sözlerinde bir kez daha dile gelecekti. O "Pır"ler sen...

Kesit Yayınları

Eski Anadolu Türkçesi Bibliyografyası

Eski Anadolu Türkçesi Bibliyografyası Eski Anadolu Türkçesi, Anadolu ve Rumeli bölgesinde ve Oğuz-Türkmen lehçesi temelinde kurulup gelişmiş olan Türk yazı dilinin Xl-XV. yüzyılar arasını kaplayan ilk dönemidir. Eser...

Kesit Yayınları

Kitap Türleri

Kesit Yayınları Genel Konular Kitapları kitap ücretsiz çevrimiçi okumak ve dinlemek

Kesit Yayınları Genel Konular Kitapları