İsa, İncil ve Elçilerin İşleri ücretsiz kitaplar

  • Ev
  • // İsa, İncil ve Elçilerin İşleri ücretsiz kitaplar

İsa, İncil ve Elçilerin İşleri kitap ücretsiz tam sürüm

İsa, İncil ve Elçilerin İşleri

Eyüp Sultan ve Haliç

İstanbul'un manevi banisi Eyüp Contessa biraz daha yaklaşmak isteyenler, Fatihin İstanbul'u fethetmesinde önemli bir mihenk noktası olan Haliçte daha sonra hayat nasıl gelişti? Niçin gelişti diye merak edip bu merakı...

Ziya Şakir

Tüketim Toplumu: Söylenceleri Yapıları (Kapak değişebilir)

Çağımızın önemli filozoflarından Baudrillard bu kitabında, çarpık tüketim anlayışını ele alıyor. Gerçek ihtiyaçlar ile sahte ihtiyaçlar arasındaki ayrımın ortadan kalktığı tüketim toplumunda birey tüketim mallarını s...

Jean Baudrillard

Kıyamıyorum Derken…: Aslında Çocuğunuza Kıyıyor musunuz? (Kapak değişebilir)

Evladınızın iyiliğini istemeniz, ona iyilik edeceğinizi de garanti eder mi? Bu kitap, hemen herkes gibi çocuğunun iyiliğini isteyen, ama onlara pek de "kıyamayan" anne babalar için yazıldı. Ağlamasına dayanamadığı iç...

Yadigar Işıldar

UYKU TULUMUNDA SPOR (Kapak değişebilir)

Bu kitap, sporun, özellikle de futbolun çekiciliğine kapılmış bir kişinin tuttuğu kısa notlardan oluşmaktadır. Birbirlerinden bağımsız olarak gelişen yazılar arasında, eğer bir ortak noktadan söz edilebilirse&;#59; o...

Emre Zeytinoğlu

Dış Ticaret Kuramlarının Evrimi

Dış Ticaret Kuramlarının Evrimi Bu çalışmanın amacı, Merkantilistlerden günümüze dek, ekonomik düşüncenin geçirdiği evrimi dış ticaret ekseninde sergilemektir. Ekonomi politikalarını belirleyen, ekonomik çıkarlardır...

Efil Yayınevi

Kayı II - Cihan Devleti: Osmanlı Tarihi (Kapak değişebilir)

Sultan Mehmed alayla şehre girdi ve Ayasofya'ya geldi. Atından inerek mabedin içine girdi. Ayasofya'nın içinde bulunan patrik ve halk, padişahın ayaklarına kapanarak ağlaşmaya başladılar. Fatih Sultan Mehmed elleriyl...

Ahmet Şimşirgil

Kitap Türleri

İsa, İncil ve Elçilerin İşleri kitap ücretsiz çevrimiçi okumak ve dinlemek

İsa, İncil ve Elçilerin İşleri